Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Právní věty

Rozhodnutí č: 833

Matriční evidence: zápis příjmení podle cizozemského Matričního dokladu

Příjmení matky manžela, která je cizinkou, se do matriční knihy manželství, jakož i na oddací list, zapíše v podobě, v jaké je uvedeno v předložených dokladech, jež mají důkazní moc veřejné listiny (např. rodný list; srov. § 43 odst. 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů). Na tento případ se nevztahuje ustanovení § 69 citovaného zákona, podle něhož se příjmení ženy tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.12.2005, čj. 4 As 52/2004 - 77)