Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Právní věty

Rozhodnutí č: 762

Řízení před soudem: dočasná povaha předběžného opatření

Rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.01.2004, čj. 1 Ans 2/2003)