Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: Na 177/2018 - 15
Datum vyvěšení: 19.09.2018
Adresát: Mgr. George F. Starman
Přílohy: Na 177/2018 - 15
Číslo jednací: 9 Ads 324/2018 - 16, 12
Datum vyvěšení: 04.09.2018
Adresát: Marie Kožejová
Přílohy: 9 Ads 324/2018 - 16
9 Ads 324/2018 - 12
Číslo jednací: Konf 53/2017 - 28, 12
Datum vyvěšení: 27.08.2018
Adresát: Miroslav Bradík
Přílohy: Konf 53/2017 - 28
Konf 53/2017 - 12
Číslo jednací: Konf 53/2017 - 29, 12
Datum vyvěšení: 27.08.2018
Adresát: Lucie Štěpinová
Přílohy: Konf 53/2017 - 29
Konf 53/2017 - 12
[1]
Zobrazeno 1-4 z 4