Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: 9 Ads 65/2018 - 17, 13, 12
Datum vyvěšení: 16.03.2018
Adresát: Ján Krišica
Přílohy: 9 Ads 65/2018 - 17
9 Ads 65/2018 - 13
9 Ads 65/2018 - 12
Číslo jednací: Konf 51/2017 - 20, 12
Datum vyvěšení: 16.03.2018
Adresát: Nela Krausová
Přílohy: Konf 51/2017 - 20
Konf 51/2017 - 12
Číslo jednací: 1 As 37/2018 - 15, 9
Datum vyvěšení: 14.03.2018
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 1 As 37/2018 - 15
1 As 37/2018 - 9
Číslo jednací: Konf 62/2017 - 36, 23
Datum vyvěšení: 13.03.2018
Adresát: xxx
Přílohy: Konf 62/2017 - 36
Konf 62/2017 - 23
Číslo jednací: 5 As 14/2018 - 19
Datum vyvěšení: 12.03.2018
Adresát: Marie Kožejová
Přílohy: 5 As 14/2018 - 19
[1] 2
Zobrazeno 1-5 z 10