Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: 3 As 139/2018 - 15, 5, 9
Datum vyvěšení: 16.11.2018
Adresát: Radka Lenka Urbánková
Přílohy: 3 As 139/2018 - 15
3 As 139/2018 - 5
3 As 139/2018 - 9
Číslo jednací: 9 As 385/2018 - 18, 9, 7
Datum vyvěšení: 15.11.2018
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 9 As 385/2018 - 18
9 As 385/2018 - 9
9 As 385/2018 - 7
Číslo jednací: Vol 73/2018 - 10, 6
Datum vyvěšení: 05.11.2018
Adresát: Ludmila Stanislava Staňková
Přílohy: Vol 73/2018 - 10
Vol 73/2018 - 6
Číslo jednací: Vol 78/2018 - 48, 26, 1
Datum vyvěšení: 26.10.2018
Adresát: Moravská a Slezská pirátská strana
Přílohy: Vol 78/2018 - 48
Vol 78/2018 - 26
Vol 78/2018 - 1
Číslo jednací: 7 As 410/2018 - 11, 5
Datum vyvěšení: 24.10.2018
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 7 As 410/2018 - 11
7 As 410/2018 - 5
[1]
Zobrazeno 1-5 z 5