Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: 8 As 227/2017 - 49, 42
Datum vyvěšení: 21.05.2018
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 8 As 227/2017 - 49
8 As 227/2017 - 42
Číslo jednací: 2 As 51/2018 - 126, 120, 74, 27, 8, 4, 1
Datum vyvěšení: 11.05.2018
Adresát: Mgr. Kateřina Urbancová
Přílohy: 2 As 51/2018 - 126
2 As 51/2018 - 120
2 As 51/2018 - 74
2 As 51/2018 - 27
2 As 51/2018 - 8
2 As 51/2018 - 4
2 As 51/2018 - 1
Číslo jednací: Konf 23/2017 - 28, 14
Datum vyvěšení: 10.05.2018
Adresát: Tomáš Novotný
Přílohy: Konf 23/2017 - 28
Konf 23/2017 - 14
Číslo jednací: Komp 2/2018 - 24, 15, 1
Datum vyvěšení: 03.05.2018
Adresát: Ing. Petr Maneth,MBA
Přílohy: Komp 2/2018 - 24
Komp 2/2018 - 15
Komp 2/2018 - 1
Číslo jednací: 6 As 133/2018 - 13, 8
Datum vyvěšení: 27.04.2018
Adresát: JUDr. Martin Váňa
Přílohy: 6 As 133/2018 - 13
6 As 133/2018 - 8
[1] 2
Zobrazeno 1-5 z 9