Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: 9 As 292/2017 - 39
Datum vyvěšení: 15.12.2017
Adresát: Ing. arch. Josef David Bujárek
Přílohy: 9 As 292/2017 - 39
Číslo jednací: Nao 345/2017 - 94, 85
Datum vyvěšení: 13.12.2017
Adresát: Ing. Petr Maneth,MBA
Přílohy: Nao 345/2017 - 94
Nao 345/2017 - 85
Číslo jednací: 6 Afs 372/2017 - 15, 9
Datum vyvěšení: 12.12.2017
Adresát: Roman Machala
Přílohy: 6 Afs 372/2017 - 15
6 Afs 372/2017 - 9
Číslo jednací: Na 323/2017 - 13, 11
Datum vyvěšení: 07.12.2017
Adresát: Stefan Szabó
Přílohy: Na 323/2017 - 13
Na 323/2017 - 11
Číslo jednací: Vol 12/2017 - 45, 33
Datum vyvěšení: 30.11.2017
Adresát: Mgr. Stanislav Berkovec
Přílohy: Vol 12/2017 - 45
Vol 12/2017 - 33
[1] 2 3
Zobrazeno 1-5 z 12