Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: S 36/2018 - 276
Datum vyvěšení: 12.08.2019
Adresát: Ing. arch. Josef David Bujárek
Přílohy: S 36/2018 - 276
Číslo jednací: Konf 6/2019 - 25, 13
Datum vyvěšení: 02.08.2019
Adresát: Bc. Silvie Hebortová
Přílohy: Konf 6/2019 - 25
Konf 6/2019 - 13
Číslo jednací: Konf 12/2019 - 21, 14
Datum vyvěšení: 02.08.2019
Adresát: Tibor Koňak
Přílohy: Konf 12/2019 - 21
Konf 12/2019 - 14
Číslo jednací: 2 As 105/2019 - 28
Datum vyvěšení: 30.07.2019
Adresát: Josef Horyna
Přílohy: 2 As 105/2019 - 28
Číslo jednací: 4 As 290/2019 - 12, 8
Datum vyvěšení: 29.07.2019
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 4 As 290/2019 - 12
4 As 290/2019 - 8
[1]
Zobrazeno 1-5 z 5