Nejvyšší správní soud
    
 

Právě vyhledáváte: Rozhodovací činnost / Rozhodnutí správních soudů

Soud:
Spisová značka: /
Spisová značka (vcelku):


VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

Spisová značka / Číslo jednacíForma/Způsob rozhodnutíSoudDatum napadení / rozhodnutíÚčastníci řízeníOpravný prostředek / ústavní stížnostPrejudikatura
12 Ksz 7/2019 - 241
odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Informace o řízení Sbírka NSS Anotace Citace
Rozhodnutí
přiznání náhrady nákladů řízení
Nejvyšší správní soud 02.10.2019 / 16.09.2020
Informace o řízení odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Sbírka NSS
12 Ksz 7/2019 - 122
odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Informace o řízení Sbírka NSS Anotace Citace
Usnesení
spojení věci
Nejvyšší správní soud 02.10.2019 / 17.06.2020
Informace o řízení odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Sbírka NSS
12 Ksz 7/2019 - 196
odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Informace o řízení Sbírka NSS Anotace Citace
Rozhodnutí
zproštění
Nejvyšší správní soud 02.10.2019 / 17.06.2020
Informace o řízení odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Sbírka NSS
12 Ksz 7/2014 - 91 12 Ksz 7/2014 - 91
11 Kss 5/2017 - 139 11 Kss 5/2017 - 139
12 Ksz 2/2008 - 124 12 Ksz 2/2008 - 124

12 Ksz 10/2019 - 127 12 Ksz 10/2019 - 127
2 As 34/2006 - 73 2 As 34/2006 - 73

16 Kss 2/2013 - 134 16 Kss 2/2013 - 134
12 Ksz 6/2012 - 105 12 Ksz 6/2012 - 105
5 A 164/2002 5 A 164/2002
12 Ksz 2/2009 - 55 12 Ksz 2/2009 - 55
12 Ksz 2/2019 - 101 12 Ksz 2/2019 - 101
12 Ksz 1/2017 - 35 12 Ksz 1/2017 - 35
12 Ksz 3/2010 - 83 12 Ksz 3/2010 - 83
12 Ksz 8/2018 - 146 12 Ksz 8/2018 - 146

Zobrazeno 1-3 z 3
Počet řádků:
nahoru
anonymizovaná, nebo vyhlášená úplná či zkrácená verze rozhodnutí s nosnými důvody na úřední desce anonymizovaná, nebo vyhlášená úplná či zkrácená verze rozhodnutí s nosnými důvody na úřední desce
právní věty právní věty
informace o řízení (infosoud) informace o řízení (infosoud)
anotace anotace
Sbírka NSS Sbírka NSS
citace citace

Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě veškerá meritorní rozhodnutí. Podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení; teprve následně může být uveřejněn.

Nejvyšší správní soud zveřejňováním rozhodnutí sleduje zlepšení veřejné kontroly výkonu soudnictví. Z rozhodnutí správních senátů krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010) a jsou poskytnuta krajskými soudy. Databáze rozhodnutí je průběžně doplňována a aktualizována, přičemž ze zákona neplyne krajským soudům povinnost svá rozhodnutí zdejšímu soudu poskytovat.

Uveřejnění rozhodnutí v této rubrice nemá žádné procesní účinky. Zejména jím není dotčeno vyvěšování rozhodnutí na úřední desce na internetových stránkách, ani doručování vyvěšením rozhodnutí nebo jiné písemnosti na úřední desce na internetových stránkách. Informace o ústavní stížnosti se publikují až v okamžiku, kdy je ve věci rozhodnuto Ústavním soudem.

Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná v databázi Nejvyššího správního soudu lze volně užívat pro nekomerční účely. Pro komerční účely lze databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoliv systematicky a opakovaně. Pro opakované a systematické komerční užití databáze nebo její podstatné části je potřeba souhlasu Nejvyššího správního soudu.

Citujete-li uveřejněná rozhodnutí, označte je prosím jejich formou, příslušným soudem, dnem vydání, číslem jednacím, číslem Sbírky NSS a internetovou adresou Nejvyššího správního soudu; např.: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2016, čj. 8 Azs 171/2015-52, č. 3429/2016 Sb. NSS, www.nssoud.cz.