Nejvyšší správní soud
    
 

Právě vyhledáváte: Rozhodovací činnost / Rozhodnutí správních soudů

Soud:
Datum:  -   Typ data:
Oblast úpravy:
Pozn.: Hledání dle oblasti úpravy jen pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
Spisová značka - č.j.: / -
Spisová značka (vcelku):
Typ řízení:
Dotčené předpisy:
Zdroj: Zkratkovník:
Hledání v textu
Slova v textu:
Hledat současný výskyt všech uvedených slov (AND)
Hledat výskyt alespoň jednoho z uvedených slov (OR)
Hledat zadaný řetězec slov
Oblast hledání: právní věta rozhodnutí
Dosud neskončené věci:
Pouze skončené věci
 
Řadit:
     


VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

Číslo jednacíForma/Způsob rozhodnutíSoudDatum rozhodnutí / napadeníÚčastníci řízeníOpravný prostředek / ústavní stížnostPrejudikatura
2 Afs 16/2011 - 78
Zkrácené znění verze rozhodnutí Anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Informace o řízení Sbírka NSS Anotace Citace
Rozsudek
zrušeno a vráceno
Nejvyšší správní soud 29.11.2011 Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
Informace o řízení Zkrácené znění verze rozhodnutí Anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Sbírka NSS

Zobrazeno 1-1 z 1
Počet řádků:
nahoru
anonymizovaná verze rozhodnutí anonymizovaná/zkrácená verze rozhodnutí
právní věty právní věty
informace o řízení (infosoud) informace o řízení (infosoud)
anotace anotace
Sbírka NSS Sbírka NSS
citace citace

Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě veškerá meritorní rozhodnutí. Podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení; teprve následně může být uveřejněn.

Nejvyšší správní soud zveřejňováním rozhodnutí sleduje zlepšení veřejné kontroly výkonu soudnictví. Z rozhodnutí správních senátů krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010) a jsou poskytnuta krajskými soudy. Databáze rozhodnutí je průběžně doplňována a aktualizována, přičemž ze zákona neplyne krajským soudům povinnost svá rozhodnutí zdejšímu soudu poskytovat.

Uveřejnění rozhodnutí v této rubrice nemá žádné procesní účinky. Zejména jím není dotčeno vyvěšování rozhodnutí na úřední desce na internetových stránkách, ani doručování vyvěšením rozhodnutí nebo jiné písemnosti na úřední desce na internetových stránkách. Informace o ústavní stížnosti se publikují až v okamžiku, kdy je ve věci rozhodnuto Ústavním soudem.

Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná v databázi Nejvyššího správního soudu lze volně užívat pro nekomerční účely. Pro komerční účely lze databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoliv systematicky a opakovaně. Pro opakované a systematické komerční užití databáze nebo její podstatné části je potřeba souhlasu Nejvyššího správního soudu.

Citujete-li uveřejněná rozhodnutí, označte je prosím jejich formou, příslušným soudem, dnem vydání, číslem jednacím, číslem Sbírky NSS a internetovou adresou Nejvyššího správního soudu; např.: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2016, čj. 8 Azs 171/2015-52, č. 3429/2016 Sb. NSS, www.nssoud.cz.