Nejvyšší správní soud
    
 

Právě vyhledáváte: Rozhodovací činnost / Rozhodnutí správních soudů

Soud:
Spisová značka: /
Spisová značka (vcelku):

nahoru
anonymizovaná verze rozhodnutí anonymizovaná/zkrácená verze rozhodnutí
právní věty právní věty
informace o řízení (infosoud) informace o řízení (infosoud)
anotace anotace
Sbírka NSS Sbírka NSS

Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě rozhodnutí svá a rozhodnutí správních senátů krajských soudů. Sleduje tím zlepšení veřejné kontroly výkonu soudnictví. Z rozhodnutí krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010). Databáze rozhodnutí bude průběžně doplňována a aktualizována.

Uveřejnění rozhodnutí v této rubrice nemá žádné procesní účinky. Zejména jím není dotčeno vyvěšování rozhodnutí na úřední desce na internetových stránkách, ani doručování vyvěšením rozhodnutí nebo jiné písemnosti na úřední desce na internetových stránkách. Informace o ústavní stížnosti se publikují až v okamžiku, kdy je ve věci rozhodnuto Ústavním soudem.

Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná v databázi Nejvyššího správního soudu lze volně užívat pro nekomerční účely. Pro komerční účely lze databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoliv systematicky a opakovaně. Pro opakované a systematické komerční užití databáze nebo její podstatné části je potřeba souhlasu Nejvyššího správního soudu.

Citujete-li uveřejněná rozhodnutí, označte je prosím jejich formou, dnem vydání, číslem jednacím a internetovou adresou Nejvyššího správního soudu; např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2010, čj. 2 As 18/2008-54, www.nssoud.cz.

Pro převod rozhodnutí do formátu .doc můžete použít on-line konvertor zde.