Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 16 - Kárný senát ve věcech soudců

 

Předseda senátu

JUDr. Karel Šimka

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Pavel Příhoda

Člen senátu z řad soudců

JUDr. Milan Závurka

 

Náhradnice předsedy senátu

JUDr. Lenka Kaniová

Náhradník zástupce předsedy senátu

JUDr. Vladimír Veselý

Náhradník člena senátu z řad soudců                                                         

Mgr. Martin Šalamoun

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.
  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosit soudních exekutorů v řízeních zahájených do 31. 10. 2009
 

Přísedící

 

Přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Petr Vlach

1. náhradník

Mgr. Milan Vagai

2. náhradnice

JUDr. Ingrid Záhorová Nedbálková

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Michal Žižlavský  

1. náhradník

JUDr. Jan Mikš

2. náhradník

JUDr. Vladimír Jirousek

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

1. náhradnice

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

2. náhradnice

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

 

Asistenti

  • asistenti předsedy senátu
 

 

 
Poslední aktualizace: 31.3.2020

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS