Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 16 - Kárný senát ve věcech soudců

 

Předseda senátu

JUDr. Karel Šimka

Zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Pavlína Brzobohatá

Člen senátu z řad soudců

JUDr. Milan Závurka

 

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Lenka Kaniová

Náhradník zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Pavel Příhoda

Náhradník člena senátu z řad soudců                                                         

Mgr. Martin Šalamoun

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.
  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosit soudních exekutorů v řízeních zahájených do 31. 10. 2009
 

Přísedící

 

Přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Petr Vlach

1. náhradník

Mgr. Milan Vagai

2. náhradnice

Mgr. Ingrid Záhorová Nedbálková

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Michal Žižlavský  

1. náhradník

JUDr. Jan Mikš

2. náhradník

JUDr. Vladimír Jirousek

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

1. náhradník

doc. JUDr. Alena Macková

2. náhradník

doc. JUDr. Kristina Koldinská

 

Asistenti

  • asistenti předsedy senátu
 

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře                      

Bc. Anela Omerović, DiS.

Protokolující úředníci:

 

1. zástupce vedoucí kanceláře 

Jakub Otevřel, DiS.

2. zástupce vedoucí kanceláře

Pavlína Jánová

3. zástupce vedoucí kanceláře

Kristýna Klimešová, DiS.

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

Poslední aktualizace: 7.1.2019

Aktuality

Moravská a Slezská pirátská strana se obrátila na Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud obdržel dva návrhy Moravské a Slezské pirátské strany. V prvním z nich politická strana nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva vnitra, které ji vyřadilo z květnových voleb do Evropského parlamentu. Ministerstvo vyškrtlo kandidáty této strany na europoslance, a následně celou kandidátní listinu dne 5. dubna 2019 odmítlo. Důvodem vyřazení bylo mimo jiné to, že strana nedoložila doklad o státním občanství svých kandidátů na europoslance a také nezaplatila devatenáctitisícový příspěvek na úhradu volebních nákladů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2018
Datum jednání:  23.04.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2018
Datum jednání:  25.04.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  29.04.2019


Sbírka rozhodnutí NSS