Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 14 - Kárný senát ve věcech soudních exekutorů

 

Předseda senátu

JUDr. Tomáš Foltas

Zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Jitka Dýšková

 

 

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Josef Baxa

Náhradník zástupkyně předsedy senátu                      

JUDr. Zdeněk Des

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů v řízeních zahájených po 1.11.2009
 

Přísedící

 

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Stanislav Molák

1. náhradnice

JUDr. Ingrid Švecová

2. náhradník

Mgr. Tomáš Voborník

 

 

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Jan Valenta

1. náhradnice

Mgr. Zuzana Komínková

2. náhradník

Mgr. Tomáš Pospíchal

 

 

Přísedící z řad advokátů

Mgr. Štěpán Holub

1. náhradnice

JUDr. Lenka Vidovičová

2. náhradník

JUDr. Jan Skřipský

 

 

Přísedící z řad osob navržených veřejným ochráncem práv                                               

JUDr. Petra Janoušková

1. náhradník

JUDr. Jiří Exner

2. náhradnice

Mgr. Barbora Kubíková

   

Asistenti

  • asistenti předsedy senátu
   

Soudní kancelář

 

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 9.6.2020

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS