Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

 

Výroční zpráva

Nejvyššího správního soudu

 podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2019

 

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“) zveřejňuje tuto výroční zprávu:

Nejvyšší správní soud během kalendářního roku 2019 umožňoval v intencích zákona přístup k informacím široké veřejnosti, a to zejména prostřednictvím vlastních webových stránek www.nssoud.cz, elektronicky (e-maily i prostřednictvím datových schránek), písemně dopisy, telefonicky, osobně i prostřednictvím twitterového účtu @nssoudcz. Vycházel přitom z ústavního práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, kterému odpovídá působení soudu jako otevřené instituce.

Podle § 18 odst. 1 zákona předkládáme souhrnné údaje o žádostech:

Ve sledovaném období bylo podáno celkem 93 žádostí o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vydáno bylo 25 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo částečném odmítnutí žádosti
podle § 15 odst. 1 zákona.

Soud obdržel 12 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

64 žádostem soud vyhověl a 4 žádosti byly ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona odloženy.

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona byly podány dvě.  

Žadatelé nejčastěji požadovali vyhledání a zaslání konkrétních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a informace, zdali byl konkrétní rozsudek krajského soudu napaden kasační stížností. Dále se zajímali o informace týkající se judikatury soudu a statistiky kasačních stížností. Dotazy směřovaly také na pravidla zveřejňování rozhodnutí na webových stránkách soudu.

Dalších 105 písemných dotazů veřejnosti a novinářů, které nebyly podány v režimu zákona, vyřídila tisková mluvčí standardní agendou korespondence.

 

Brno 4. února 2020

 

JUDr. Michal Mazanec  

předseda Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 5.2.2020

Aktuality

Nejvyšší správní soud v těchto dnech řešil otázku odvolání člena Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vládou v červenci 2019

Žalobce byl ke dni 1. 8. 2017 jmenován vládou členem Rady ERÚ na dobu pěti let. Usnesením vlády ze dne 30. 7. 2019 byl ke dni 31. 7. 2019 z funkce člena Rady odvolán. Žalobce se následně proti odvolání bránil žalobou podanou u Městského soudu v Praze. V žalobě upozornil, že byl z funkce odvolán před uplynutím pětileté lhůty. Žalobce považoval odvolání z funkce za nezákonný zásah do svých práv. Městský soud dovodil, že odvolání z funkce člena Rady ERÚ není nezákonným zásahem, ale rozhodnutím. Protože žalobce podal nesprávnou žalobu, soud žalobu na konci listopadu 2020 odmítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  03.03.2021
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  04.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS