Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejné jednání ve věci Dělnické strany

Ve středu 18. února 2009 se uskuteční na Nejvyšším správním soudě veřejné jednání ve věci Dělnické strany.

Sedmičlenný volební senát s předsedou Vojtěchem Šimíčkem bude rozhodovat o návrhu (návrh naleznete zde) na rozpuštění této politické strany na základě §15 odst.1 zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Tento návrh podala k NSS 5. prosince 2008 vláda České republiky.

K samotnému návrhu se vyjádřila Dělnická strana (vyjádření naleznete zde).

K dané problematice se vztahuje zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích; upozornila bych především na §4 a dále §13-15 uvedeného zákona a také na zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, zejména §94-96. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude konečné a proto nejsou proti němu opravné prostředky ze zákona přípustné.

Věc je na NSS vedena pod č.j. Pst 1/2008.
Poslední aktualizace: 30.1.2009

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS