Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejné jednání ve věci Dělnické strany

Ve středu 18. února 2009 se uskuteční na Nejvyšším správním soudě veřejné jednání ve věci Dělnické strany.

Sedmičlenný volební senát s předsedou Vojtěchem Šimíčkem bude rozhodovat o návrhu (návrh naleznete zde) na rozpuštění této politické strany na základě §15 odst.1 zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Tento návrh podala k NSS 5. prosince 2008 vláda České republiky.

K samotnému návrhu se vyjádřila Dělnická strana (vyjádření naleznete zde).

K dané problematice se vztahuje zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích; upozornila bych především na §4 a dále §13-15 uvedeného zákona a také na zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, zejména §94-96. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude konečné a proto nejsou proti němu opravné prostředky ze zákona přípustné.

Věc je na NSS vedena pod č.j. Pst 1/2008.
Poslední aktualizace: 30.1.2009

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS