Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 13 - Kárný senát ve věcech soudců

 

Předsedkyně senátu

JUDr. Miluše Došková

Zástupce předsedkyně senátu

JUDr. Václav Duda

Člen senátu z řad soudců

JUDr. Petr Kulawiak

 

Náhradník předsedkyně senátu

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

Náhradník zástupce předsedyně senátu

JUDr. Antonín Draštík

Náhradnice člena senátu z řad soudců                                                         

JUDr. Dana Enochová

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

Přísedící

 

Přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Ing. Michal Hanych

1. náhradnice

JUDr. Iveta Janů, Ph.D.

2. náhradník

JUDr. Stanislav Potužník

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Petr Čáp

1. náhradník

JUDr. František Vavroch

2. náhradník

JUDr. Bohuslav Sedlatý

 

 

Přísedící vykonávající jiné               právnické povolání

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

1. náhradník

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. 

2. náhradnice

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D. 

 

Asistenti

  • asistenti předsedy senátu 
 

 

 

 

Poslední aktualizace: 26.10.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS