Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 13 - Kárný senát ve věcech soudců

 

Předsedkyně senátu

JUDr. Miluše Došková

Zástupce předsedkyně senátu

JUDr. Václav Duda

Člen senátu z řad soudců

JUDr. Petr Kulawiak

 

Náhradník předsedkyně senátu

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

Náhradník zástupce předsedyně senátu

JUDr. Antonín Draštík

Náhradnice člena senátu z řad soudců                                                         

JUDr. Dana Enochová

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

Přísedící

 

Přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Ing. Michal Hanych

1. náhradnice

JUDr. Iveta Janů, Ph.D.

2. náhradník

JUDr. Stanislav Potužník

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Petr Čáp

1. náhradník

JUDr. František Vavroch

2. náhradník

JUDr. Bohuslav Sedlatý

 

 

Přísedící vykonávající jiné               právnické povolání

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

1. náhradník

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

2. náhradník

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. 

 

Asistenti

  • asistenti předsedy senátu 
 

 

 

 

Poslední aktualizace: 31.10.2019

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS