Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 12 - Kárný senát ve věcech státních zástupců

 

Předseda senátu

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Jan Engelmann

 

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Jiří Palla 

Náhradník zástupce předsedy senátu 

JUDr. Lubomír Ptáček

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti státních zástupců dle zákona č. 7/2002 Sb.
 

Přísedící

 

1. přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Marek Bodlák

1. náhradnice

JUDr. Miloslava Vaňková

2. náhradník

JUDr. Jan Kořán

   

2. přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Milena Čečotková 

1. náhradník

JUDr. Michal Basík

2. náhradník

Mgr. Zdeněk Snášel

   

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Jiří Machourek

1. náhradnice

JUDr. Daniela Kovářová

2. náhradník

JUDr. Jiří Novák

   

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání                                                         

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

1. náhradník

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 

2. náhradnice

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. 

 

Asistenti  

  • asistenti předsedy senátu 
 

Soudní kancelář  

Vedoucí kanceláře                          

Markéta Malendová

Protokolující úředníci: 

 

Jakub Otevřel, DiS.

 

Petra Valová

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

Poslední aktualizace: 9.6.2020

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS