Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 11 - Kárný senát ve věcech soudců

 

Předseda senátu

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Jiří Zavázal

Člen senátu z řad soudců

Mgr. Michael Květ

 

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Náhradník zástupce předsedy senátu

JUDr. Pavel Šilhavecký

Náhradnice člena senátu z řad soudců                   

Mgr. Simona Řežuchová

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb
   

Přísedící

 

Přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Jan Jakovec  

1. náhradnice

Mgr. Dita Havlínová

2. náhradník

Mgr. Václav Kotas, LL.M.

 

 

Přísedící z řad advokátů

Mgr. Lukáš Trojan

1. náhradník

JUDr. Milan Kyjovský

2. náhradnice 

JUDr. Monika Novotná

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání                                               

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

1. náhradník

prof. JUDr. PhDr. Přemysl Raban, CSc. 

2. náhradnice

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

 

 

Asistenti

  • asistenti předsedy senátu 
 
   

Soudní kancelář

 

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci:

 

Jakub Otevřel, DiS.

 

Petra Valová

 

 

 

 

   
   
 

 

Poslední aktualizace: 8.6.2020

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS