Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Senát č. 5

 

Předsedkyně senátu

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

Předseda senátu

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M.

Soudce

Mgr. Ondřej Mrákota

   
   

Asistenti

 

JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D.

Mgr. Ing. Štěpán Dražka

 

JUDr. Kristina Menšíková 

JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., LL.M.   

Mgr. Jan Čížek

 

JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.

Mgr. Ondřeje Mrákoty

Mgr. Lenka Borková 

 

Mgr. Dušan Sulitka

 
 

Soudní kancelář

 

Vedoucí kanceláře

Martina Brychtová, DiS.

Referentka

Jarmila Kožnarová 

Anna Čubernová

 
Poslední aktualizace: 9.7.2014

Aktuality

Nezletilí, nemocní celiakií nemají nárok na příspěvek na péči

Zákon o sociálních službách stanoví podmínky, za kterých je možné přiznat příspěvek na péči. V případě mladistvých stanovil zákonodárce devět rovnocenných tzv. základních životních potřeb, na základě jejichž posouzení se stanovuje stupeň závislosti na pomoci třetích osob z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Na příspěvek je nárok, pokud osoba závislá na péči nezvládá alespoň tři z těchto životních potřeb (§ 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

JEDNÁNÍ SOUDU
Nezpůsobilost soudce § 91 z.č. 6/2002 Sb.
Sp. zn.:  13 Kss 3/2014
Datum jednání:  17.09.2014
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2014
Datum jednání:  15.09.2014
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2014
Datum jednání:  15.09.2014


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS