Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Senát č. 5

 

Předsedkyně senátu

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

Předseda senátu

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M.

Soudce

Mgr. Ondřej Mrákota

Soudce (1. 4. - 30. 6. 2016)

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. 

   

Asistenti

 

JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D.

Mgr. Ing. Štěpán Dražka

 

Mgr. Vladimíra Zubková

JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., LL.M.   

Mgr. Radek Fröhlich

 

 

Mgr. Ondřeje Mrákoty

Mgr. Zuzana Ježková 

 

Mgr. Hana Svobodová

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. 

Mgr. et Mgr. Karel Ulík 

 

Soudní kancelář

 

Vedoucí kanceláře

Martina Brychtová, DiS.

Referentky

 

Jarmila Kožnarová

Martina Válková 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 2.6.2016

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl i druhou kasační stížnost Západočeské univerzity v Plzni ve věci zrušení vysokoškolského diplomu

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci kasační stížnosti Západočeské univerzity v Plzni proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, který zrušil její rozhodnutí zrušující vysokoškolský diplom JUDr. J. H. o absolvování magisterském studijním programu Právo. Univerzita měla za to, že JUDr. J. H. nesplnil podmínky pro absolvování tohoto studia na ZČU v Plzni, mimo jiné proto, že během svého méně než tříměsíčního studia nevykonal, s výjimkou státních zkoušek, žádnou studijní povinnost. Pochybnosti měla i o regulérnosti konání přinejmenším jedné z částí státní závěrečné zkoušky.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2016
Datum jednání:  30.06.2016
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2015
Datum jednání:  30.06.2016
Nezpůsobilost soudce § 91 z.č. 6/2002 Sb.
Sp. zn.:  16 Kss 6/2015
Datum jednání:  08.09.2016


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS