Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 1

 

 

Předseda senátu

JUDr. Josef Baxa

Předsedkyně senátu

JUDr. Lenka Kaniová

Soudce

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

 

 

 

Asistenti

 

JUDr. Josefa Baxy

Mgr. Michal Liška

 

Mgr. et Mgr. Helena Bončková, LL.M. 

 

 

JUDr. Lenky Kaniové

Mgr. Ing. Zuzana Hajná

 

Mgr. Ing. Lenka Bursíková

 

 

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Mgr. Bc. Tereza Domanská 

 

Mgr. Filip Skřivan

 

 

 
 

Soudní kancelář

 

Vedoucí kanceláře

Soňa Čechová 

 

 

 Referentky

Dagmar Dolníčková

Jitka Valová

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 27.5.2020

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS