Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje před NSS obstály

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost podanou řadou obcí a občanů proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2017, č. j. 65 A 3/2017 - 931, jímž byl zamítnut jejich návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly přijaty usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 15. 10. 2016. Nejvyšší správní soud akceptoval posouzení krajského soudu, který označil podklady zásad za dostačující a samotné zásady za zákonné. Za kritickou námitku kasační soud považoval rozsah územních rezerv, nicméně dospěl k závěru, že nevylučují účinnost zásad jako celku a umožňují doplnění podkladů pro vytyčení některých částí dopravních koridorů v nejzatíženějších územích včetně posouzení nezbytných kompenzačních opatření v rámci aktualizace zásad.

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019 ve věci sp. zn. 2 As 122/2018.

Poslední aktualizace: 31.5.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2020
Datum jednání:  01.06.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  10.06.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  11.06.2020


Sbírka rozhodnutí NSS