Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Volební senát odmítl dvě stížnosti na volby do Senátu

Volební senát Nejvyššího správního soudu dnes rozhodl o dvou stížnostech na nedávné volby do Senátu. Navrhovatel se ve věci vedené pod sp.zn. Vol 1/2020 domáhal přezkoumání průběhu prvního kola voleb do Senátu ve volebním obvodě č. 60 Brno-město. Volební senát tento návrh odmítl. Soudci se jím meritorně nezabývali, neboť navrhovatel nebyl aktivně legitimován k jeho podání.

„Návrh na přezkum voleb podaný občanem musí mířit k ochraně aktivního volebního práva právě tohoto občana. Soud tak nemůže projednat návrh na vyslovení neplatnosti hlasování do Senátu podaný navrhovatelem, který k jeho podání není aktivně legitimován z toho důvodu, že ve volebním obvodu, kam navrhovatel podle svého trvalého bydliště spadá, vůbec neprobíhaly volby do Senátu. Na tom nic nemění ani přesvědčení takového navrhovatele, že jím tvrzené skutečnosti jsou závažné,“ uvedla soudkyně volebního senátu Michaela Bejčková.

Uvedený návrh byl zároveň podán předčasně. K usnesení ve věci sp.zn. Vol 1/2020.

 Ze stejného důvodu, tedy že navrhovatel nebyl oprávněný návrh podat, odmítl soud i návrh ve věci sp.zn. Vol 2/2020. Tento návrh podával stejný navrhovatel a byl obsahově totožný s jeho prvním. Rozdíl byl pouze v tom, že v mezičase již byly výsledky voleb schváleny Státní volební komisí a byly zveřejněny.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS