Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát odmítl dvě stížnosti na volby do Senátu

Volební senát Nejvyššího správního soudu dnes rozhodl o dvou stížnostech na nedávné volby do Senátu. Navrhovatel se ve věci vedené pod sp.zn. Vol 1/2020 domáhal přezkoumání průběhu prvního kola voleb do Senátu ve volebním obvodě č. 60 Brno-město. Volební senát tento návrh odmítl. Soudci se jím meritorně nezabývali, neboť navrhovatel nebyl aktivně legitimován k jeho podání.

„Návrh na přezkum voleb podaný občanem musí mířit k ochraně aktivního volebního práva právě tohoto občana. Soud tak nemůže projednat návrh na vyslovení neplatnosti hlasování do Senátu podaný navrhovatelem, který k jeho podání není aktivně legitimován z toho důvodu, že ve volebním obvodu, kam navrhovatel podle svého trvalého bydliště spadá, vůbec neprobíhaly volby do Senátu. Na tom nic nemění ani přesvědčení takového navrhovatele, že jím tvrzené skutečnosti jsou závažné,“ uvedla soudkyně volebního senátu Michaela Bejčková.

Uvedený návrh byl zároveň podán předčasně. K usnesení ve věci sp.zn. Vol 1/2020.

 Ze stejného důvodu, tedy že navrhovatel nebyl oprávněný návrh podat, odmítl soud i návrh ve věci sp.zn. Vol 2/2020. Tento návrh podával stejný navrhovatel a byl obsahově totožný s jeho prvním. Rozdíl byl pouze v tom, že v mezičase již byly výsledky voleb schváleny Státní volební komisí a byly zveřejněny.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS