Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát Nejvyššího správního soudu o dalších stížnostech na volby do Evropského parlamentu

Volební senát čtyři návrhy odmítl (sp.zn. Vol 9/2019, Vol 11/2019, Vol 14/2019 a Vol 15/2019), protože i přes výzvu soudu navrhovatelé neodstranili vady návrhu. Podání tak nesplňovala zákonné požadavky na volební stížnost, tudíž nebyla projednatelná.

Sedmičlenný senát dále tři návrhy zamítl (sp.zn. Vol 6/2019, Vol 13/2019 a Vol 18/2019).

Ve věci sp.zn. Vol 6/2019 se navrhovatel domáhal neplatnosti zvolení kandidáta Ondřeje Knotka (ANO 2011) z důvodu, že nebyl správně započten jeho preferenční hlas pro Markétu Filipovou (KDU-ČSL). Soud návrh zamítl, protože tvrzená nezákonnost nemohla mít ani potenciálně vliv na zvolení Ondřeje Kotka. Chybné započtení přednostních hlasů totiž může ovlivnit pouze pořadí mezi kandidáty jedné strany či koalice, ale nikoliv mezi různými stranami či koalicemi navzájem.

Ve věci sp.zn. Vol 13/2019 se voliči, kteří původně chtěli kandidovat za Moravskou a Slezskou pirátskou stranu, domáhali neplatnosti zvolení všech kandidátů do Evropského parlamentu, protože registrace jejich kandidátní listiny byla podle nich Ministerstvem vnitra neoprávněně  odmítnuta, což následně mohlo ovlivnit celkový výsledek voleb, kterých se nemohli účastnit. Nejvyšší správní soud  poukázal na to, že podle jeho ustálené rozhodovací praxe se nelze domáhat nápravy případných předchozích vad volebního procesu až v jeho konečné fázi, tedy v rozhodování o neplatnosti volby kandidáta. „Proti vadám registračního procesu se lze bránit návrhem k soudu bezprostředně po skončení registračního procesu u Ministerstva vnitra. To ostatně  Moravská a Slezská pirátská strana učinila, avšak jejímu návrhu Nejvyšší správní soud již v dubnu nevyhověl a jeho rozhodnutí později potvrdil i Ústavní soud,“ uvedl soudce volebního senátu Petr Mikeš. Návrh na neplatnost zvolení všech kandidátů do Evropského parlamentu z těchto důvodů tak nyní nemohl být úspěšný a návrh byl proto zamítnut.

Ve věci sp.zn. Vol 18/2019 se soudci věnovali tomu, jak jsou v členských státech EU upraveny podmínky pro realizaci aktivního a pasivního volebního práva.

Všechna usnesení naleznete na www.nssoud.cz pod odkazem Úřední deska.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 19.6.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2020
Datum jednání:  01.06.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  10.06.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  11.06.2020


Sbírka rozhodnutí NSS