Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát NSS rozhodl o návrhu České pirátské strany

Nejvyšší správní soud částečně vyhověl návrhu České pirátské strany a vyslovil neplatnost hlasování v říjnových senátních volbách ve čtyřech volebních okrscích ve městě Opočně a v městysi Doudleby nad Orlicí, jež se nacházejí v senátním volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Navzdory tomu však současně vyslovil, že JUDr. Miroslav Antl byl za tento obvod řádně zvolen senátorem a že se hlasování v inkriminovaných okrscích nebude opakovat.

Česká pirátská strana, jež v daném obvodu postavila kandidáta do senátních voleb, namítala, že jejím delegátům byla odepřena účast v okrskových volebních komisích v uvedených obcích jen proto, že do zastupitelstev těchto obcí v souběžně konaných komunálních volbách nekandidovala; zákon o volbách do zastupitelstev obcí (č. 491/2001 Sb.) totiž v § 70 stanovil, že při souběhu voleb komunálních a senátních se okrskové volební komise tvoří podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a nikoli podle zákona o volbách do Parlamentu. Starostové uvedených obcí se přitom opírali o stanovisko Ministerstva vnitra. Starostové jiných obcí se však uvedeným stanoviskem neřídili a účast delegátům Pirátů v okrskových volebních komisích bez problémů umožnili.

Nejvyšší správní soud označil výklad Ministerstva vnitra, resp. Státní volební komise, který převzali starostové v uvedených obcích, za rozporný s čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož musí výklad a používání právních předpisů „umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil“. Podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu má přitom každý kandidující politický subjekt právo delegovat své členy či sympatizanty do okrskových volebních komisí. Proto měl být zvolen takový výklad, který by realizaci tohoto práva umožňoval.

„Volební judikatura do značné míry spočívá na tom, že právě v okrskových volebních komisích, pluralitně složených z delegátů kandidujících politických subjektů, spočívá vestavěná pojistka kontroly férovosti průběhu voleb a sčítání hlasů. Je proto velmi důležité, aby žádné z politických stran, které se účastní volební soutěže, nebylo formalisticky odpíráno právo dohlížet prostřednictvím svých delegátů na řádný průběh voleb a zjišťování jejích výsledků. Politické strany se tak hlídají navzájem, což je nejúčinnější prostředek proti zkreslování volebních výsledků“, zdůraznil soudce zpravodaj v dané věci Tomáš Langášek.

Volební senát právě v odepření účasti delegátů Pirátů v okrskových volebních komisích, které tak byly nesprávně obsazeny, shledal závažnou volební vadu, pro kterou výsledky hlasování v inkriminovaných volebních okrscích označil za neplatné. Celkových výsledků voleb v daném volebním obvodu se to však nijak výrazně nedotklo, zamítl proto návrh na vyslovení neplatnosti volby JUDr. Miroslava Antla senátorem, který s přehledem zvítězil v prvním i druhém kole senátních voleb.

Informace k usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2014, sp.zn. Vol 23/2014.

 

 

Poslední aktualizace: 21.11.2014

Aktuality

Krajský úřad měl ve věci stavebního povolení „Spalovny v Chotíkově“ zohlednit novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení Plzeňské teplárenské, a.s., která usiluje o získání stavebního povolení pro Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2016
Datum jednání:  25.05.2016
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2015
Datum jednání:  26.05.2016
Energetika
Sp. zn.:  7 As 331/2015
Datum jednání:  15.06.2016


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS