Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Volební komise ve Slatinkách se dopustila nezákonnosti; výsledek voleb do Senátu to ale nemohlo ovlivnit

Nejvyšší správní soud po dnešním jednání soudu zamítl návrhy dvou voličů na neplatnost hlasování ve volbách do Senátu v obvodu č. 62 Prostějov a potvrdil tak, že MUDr. Jitka Chalánková byla platně zvolena senátorkou. Třetí návrh týkající se týchž pochybení již dříve odmítl pro opožděnost.

Sedmičlenný volební senát vedený jeho předsedou Tomášem Langáškem konstatoval nezákonnost postupu okrskové volební komise v I. kole voleb do Senátu, která v rozporu s pokyny Ministerstva vnitra zaměnila úřední obálky pro volby do zastupitelstva obce a do Senátu. Uvedl, že nelze připustit, aby vzhled úředních obálek, včetně jejich barevného rozlišení, určovala samostatně každá okrsková volební komise.

„Takový postup by přirozeně musel vést ke zmatkům a mohl by narušovat i princip rovnosti volebního práva. Pokud by totiž nebylo postupováno jednotně, byla by u různých okrskových volebních komisí různá míra pravděpodobnosti chyby voliče, že vloží hlasovací lístek do nesprávné úřední obálky, což by znamenalo neplatnost odevzdaného hlasu. Je také nezbytné, aby se volič mohl se správným postupem hlasování ve volbách předem v klidu seznámit a nemusel se řídit až pokyny okrskové volební komise při hlasování, “ uvedl soudce zpravodaj v dané věci Petr Mikeš. K tomu přispívá doprovodná informace Ministerstva vnitra doručovaná voličům společně se sadou hlasovacích lístků i osvěta prováděná veřejnými sdělovacími prostředky před volbami.

Podle Mikeše nebylo podstatné, že k záměně došlo zřejmě pouhým  zkratkovitým jednání volební komise, podstatné bylo, že tento postup mohl některé voliče zmást a mohli hlasovat namísto pokynů okrskové volební komise v souladu s pokyny Ministerstva vnitra.

Nejvyšší správní soud také zjistil nesprávně uvedený počet odevzdaných úředních obálek, neboť jich bylo ve skutečnosti o jednu více, než odpovídalo zápisu okrskové volební komise. Nepodařilo se prokázat, že byla nedostatečně zapečetěna volební urna. Soud i přes zjištěná pochybení návrh zamítl.

Úkolem správních soudů rozhodujících ve věcech voleb totiž není trestat prohlášením neplatnosti voleb či hlasování volební orgány a voliče, kteří musí znovu k volbám, ale pokusit se, pokud je to možné, ochránit vůli voličů.

Nejvyšší správní soud proto provedl rozsáhlé dokazování zejména svědeckými výpověďmi členů okrskové volební komise ve Slatinkách a podrobným studiem volební dokumentace. Volební senát k závěru, že ačkoliv okrsková volební komise pochybila, snažila se svůj omyl napravit důsledným poučováním voličů o tom, jak mají v dané situaci volit. Z volební dokumentace šlo také zjistit, proč byly jednotlivé hlasy označeny za neplatné.

„V návaznosti na tato zjištění jsme dospěli k závěru, že i pokud by veškeré vzniklé pochybnosti o neplatných hlasech připočetl ve prospěch třetí v pořadí Ireny Blažkové, a naopak by žádné takové pochybnosti nepřičetl ve prospěch hlasů odevzdaných ve prospěch MUDr. Jitky Chalánkové, rozdíl mezi nimi by stále byl 2 hlasy ve prospěch MUDr. Jitky Chalánkové. Bylo tak zřejmé, že pochybení okrskové volební komise nakonec neovlivnilo celkový výsledek I. kola voleb,“ řekl soudce Mikeš.

Soud také odmítl návrh jednoho z navrhovatelů, aby členům okrskové volební komise v obci Slatinky byla propříště zakázána činnost ve volebních komisích, neboť je podle zákona oprávněn rozhodovat pouze o neplatnosti voleb, hlasování nebo volby kandidáta, nikoliv o způsobilosti členů volebních komisí. Věří však, že pro členy nejen dané okrskové volební komise, ale i pro členy jiných okrskových volebních komisí, bude rozhodnutí v této věci poučením v tom, jak je důležité dodržovat veškerá pravidla volebního procesu. V projednávané věci bylo jen dílem náhody, že pochybení okrskové volební komise nakonec nevedla k rozhodnutí o neplatnosti hlasování. Opačný závěr by měl za následek nutnost opakovat hlasování nejen v okrsku v obci Slatinky, ale v celém obvodu č. 62 Prostějov.

Informace Nejvyššího správního soudu ke sp.zn. Vol 76/2018.

 

 

Poslední aktualizace: 6.11.2018
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2018
Datum jednání:  18.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS