Nejvyšší správní soud
    
 

Ve volebním obvodu Most se budou opakovat senátní volby

Nejvyšší správní soud dnes ve veřejném jednání rozhodl, že volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (první kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (druhé kolo) ve volebním obvodu č. 4 v Mostě, v nichž byla zvolena senátorkou MUDr. Alena Dernerová, jsou neplatné.

Důsledkem usnesení volebního senátu proto bude nutnost vyhlásit opakované volby ve volebním obvodu č. 4 – Most podle § 79 odst. 3 volebního zákona.

Volební senát dospěl k závěru, že kandidatura MUDr. Aleny Dernerové byla platně odvolána první místopředsedkyní hnutí JUDr. Hanou Jeníčkovou, která byla za hnutí Severočeši.cz oprávněna samostatně jednat, a to bez ohledu na to, že uvnitř tohoto hnutí panují složité a konfliktní poměry. Dospěl tak ke stejnému právnímu závěru, k jakému již dospěl Krajský soud v Ústí nad Labem ve vztahu k obdobným krokům první místopředsedkyně hnutí vůči kandidátům hnutí Severočeši.cz v krajských volbách.

„Je právem politické strany autonomně rozhodnout, kdo za ni bude ve volbách kandidovat. Projevem tohoto ústavně chráněného práva je též oprávnění do konání voleb odvolat z voleb kandidáta, jehož do voleb politická strana nominovala. Nelze obecně připustit, aby volební orgány, které mají podle volebního zákona vzít odvolání na vědomí a k hlasům odevzdaným pro odvolaného kandidáta nepřihlížet, posuzovaly, zda odvolání kandidáta je či není v zájmu politické strany,“ uvedl předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Podle volebního senátu pokud se kandidát rozhodne v senátních volbách kandidovat za politickou stranu či hnutí a nikoli jako nezávislý kandidát, musí počítat s tím, že podle volebního zákona může být politickou stranou z voleb odvolán.

Výrok volebního senátu o neplatnosti celých senátních voleb ve volebním obvodu č. 4 Most znamená, že se v tomto volebním obvodu senátní volby zopakují, včetně fáze přihlašování kandidátů. Jinými slovy, voleb se mohou zúčastnit původní kandidáti i kandidáti zcela noví, což i vzhledem k plynutí času představuje řešení minimalizující zásah rozhodnutí volebního senátu do vůle voličů, oproti možnosti opakovat jen hlasování o již registrovaných kandidátech.

Dále dnes volební senát v neveřejném jednání zamítl stížnost politické strany Úsvit – Národní Koalice, za niž ve volebním obvodu č. 70 Ostrava - město kandidovala Ing. Alena Vitásková, která skončila na čtvrtém místě, a vítězem se stal nezávislý kandidát Ing. Zdeněk Nytra. Návrh byl opřen o tvrzení, že došlo k nepřípustnému ovlivnění voličů tím, že kandidát hnutí ANO 2011, Mgr. Radim Babinec, údajně zveřejnil v den voleb na svém facebookovém profilu předvolební průzkum. Soud obecně přitakal názoru, že i zveřejnění předvolebního průzkumu na facebookovém profilu může představovat porušení § 16 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu České republiky. V nyní posuzovaném případě ovšem nemohla tato tvrzená nezákonnost ovlivnit takový počet voličů, že by volby dopadly jinak.

 

Tato tisková informace se týká sp.zn. Vol 4/2016 a Vol 8/2016.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 11.11.2016

Aktuality

Moravská a Slezská pirátská strana se obrátila na Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud obdržel dva návrhy Moravské a Slezské pirátské strany. V prvním z nich politická strana nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva vnitra, které ji vyřadilo z květnových voleb do Evropského parlamentu. Ministerstvo vyškrtlo kandidáty této strany na europoslance, a následně celou kandidátní listinu dne 5. dubna 2019 odmítlo. Důvodem vyřazení bylo mimo jiné to, že strana nedoložila doklad o státním občanství svých kandidátů na europoslance a také nezaplatila devatenáctitisícový příspěvek na úhradu volebních nákladů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2018
Datum jednání:  23.04.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2018
Datum jednání:  25.04.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  29.04.2019


Sbírka rozhodnutí NSS