Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Úvod

Budova_Nejvyssiho_spravniho_souduNejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu, a jednak Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným  výlučně pro oblasti správního soudnictví.  Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu.

Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. Nejvyšší správní soud také rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech zrušení opatření obecné povahy nebo jejich částí pro rozpor se zákonem, stejně jako o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda.

Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů.

Poslední aktualizace: 17.1.2013

Aktuality

Referendum o hazardu v Ústí nad Labem bylo vyhlášeno platně

Volební senát Nejvyššího správního soudu dnes zamítl kasační stížnost statutárního města Ústí nad Labem proti usnesení ústeckého krajského soudu, který určil, že návrh na konání místního referenda o zákazu hazardu v Ústí nad Labem nemá nedostatky a referendum o této otázce vyhlásil na 10. a 11. října 2014 současně s volbami do městského zastupitelstva. Již 25. září 2014 soudci Nejvyššího správního soudu nepřiznali kasační stížnosti města Ústí nad Labem odkladný účinek a místní referendum proto ve stanoveném termínu proběhlo. Dnes Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl věcně a dospěl k závěru, že návrh na vyhlášení místního referenda neměl vady a že krajský soud postupoval správně, když místní referendum vyhlásil.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 9/2014
Datum jednání:  10.11.2014
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 5/2014
Datum jednání:  03.11.2014
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2014
Datum jednání:  30.10.2014


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS