Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se při provádění místních šetření ve věci tzv. stavebního kartelu dopustil procesních pochybení

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (úřad) ve věci tzv. stavebního kartelu, ve které úřad uložil pokuty v celkové výši více než 300 mil. Kč společnostem SWIETELSKY stavební s. r. o., Lesostavby Třeboň a. s., Radouňská vodohospodářská společnost, a. s., OHL ŽS, a. s., VIDOX s. r. o., DAICH spol. s r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., KOSTKA JH s. r. o., COLAS CZ, a. s., HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG a. s. a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. za 11 správních deliktů spočívajících v koordinaci účasti na veřejných zakázkách.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 3. 2018 zrušil rozhodnutí předsedy úřadu ze dne 22. 7. 2016 a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Dospěl totiž k závěru, že úřad před zahájením správního řízení dne 31. 7. 2012 nedisponoval důvodným podezřením na komplexní kartel týkající se rozdělení veřejných zakázek („bid rigging“) v oblasti stavebnictví, tak jak jej vymezil v předmětu správního řízení. Takto široké podezření nebylo dle soudu možno dovodit z jednoho anonymního nedatovaného podnětu poukazujícího na manipulaci se třemi konkrétními veřejnými zakázkami zadávanými městem Písek. Úřad v rámci správního řízení prováděl neohlášená šetření na místě, na nichž vyhledával informace přesahující rámec jeho důvodných podezření na spáchání deliktu, která měl dle obsahu spisové dokumentace před provedením každého místního šetření. Krajský soud považoval tato místní šetření za zakázaný „lov informací“, resp. tzv. „rybářské výpravy“, neboť byly provedeny na základě příliš široce vymezeného předmětu / účelu šetření a nerespektovaly tak procesní práva šetřených soutěžitelů, zejména právo na obhajobu. Důkazy získané na těchto místních šetřeních proto bylo nutno považovat za nezákonné a úřad je tak nemohl ve správním řízení použít. Jednalo se přitom o stěžejní důkazy svědčící o existenci zakázaných dohod mezi pokutovanými společnostmi.

Nejvyšší správní soud vzal při posuzování rozsáhlé kasační stížnosti úřadu v úvahu specifika bid riggingových dohod a extrémně složitou pozici úřadu při jejich odhalování. Ve světle pravidel stanovených dosavadní rozhodovací praxí českých i evropských soudů a relevantní právní úpravy však potvrdil závěr krajského soudu, že se úřad dopustil při provádění místních šetření procesních pochybení.

Jelikož […] stanovení účelu a rozsahu místních šetření nekorespondovalo s předchozím důvodným podezřením úřadu ohledně existence určitého protisoutěžního deliktu a úřad skutečně vyhledával informace, jež neodpovídaly předešlým indiciím o spáchání takového protiprávního jednání, je nutno provedená místní šetření považovat za nezákonná,“ konstatovala v rozsudku předsedkyně senátu JUDr. Lenka Kaniová.

Důkazy získané na těchto místních šetřeních je proto nutno považovat za nezákonné. Věcí se nyní bude úřad dále zabývat.

 

Informace k rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 ve věci sp. zn. 1 As 80/2018. Celé rozhodnutí zde.

Poslední aktualizace: 30.1.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud se na „Noc práva“ otevře studentům

Prohlídka soudu včetně jednacích síní doprovázená výkladem soudců a asistentů, zjednodušené simulované soudní jednání a také promítání dokumentu k 15. výročí Nejvyššího správního soudu „Tak trochu jiný soud“, to vše budou mít šanci vidět a zažít studenti během Noci práva.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2018
Datum jednání:  19.02.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 10/2018
Datum jednání:  20.02.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 11/2018
Datum jednání:  20.02.2019


Sbírka rozhodnutí NSS