Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Společný seminář k migrační a azylové agendě na NSS

Migrační a azylovou agendu z mnoha úhlů pohledu probírali účastníci dnešního semináře na Nejvyšším správním soudě. Na tradiční akci se setkaly obě potenciální strany sporu - zástupci nevládních organizací a exekutivy.

Mezi přednášejícími byli zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR, zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv i představitelé Služby cizinecké policie Policie ČR. Pohled soudní nabídl soudce Nejvyššího správního soudu Jakuba Camrda, který hovořil o nejčastějších nedostatcích rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany, dále soudce Krajského soudu v Brně Viktor Kučera (dočasně přidělený k NSS), soudce Krajského soudu v Hradci Králové Tomáš Blažek a Věra Pazderová, asistentka soudce NSS.

Účelem semináře bylo shrnutí vývoje, ke kterému došlo v legislativě a judikatuře po více než roce a čtvrt od předchozího semináře, který se na Nejvyšším správním soudě na shodné téma konal. Diskutovány byly  změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců k 15. srpnu 2017, rozdílné přístupy i pohledy na danou problematiku, včetně komparace s judikaturou Soudního dvora EU.

Téma semináře rezonovalo o to víc, že se v současnosti připravuje novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, která mimo jiné reaguje na některé aktuální judikaturní trendy v oblasti pobytové, návratové a azylové.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 19.3.2019

Aktuality

Volební senát Nejvyššího správního soudu o dalších stížnostech na volby do Evropského parlamentu

Volební senát čtyři návrhy odmítl (sp.zn. Vol 9/2019, Vol 11/2019, Vol 14/2019 a Vol 15/2019), protože i přes výzvu soudu navrhovatelé neodstranili vady návrhu. Podání tak nesplňovala zákonné požadavky na volební stížnost, tudíž nebyla projednatelná.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 5/2018
Datum jednání:  25.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  26.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2019
Datum jednání:  16.07.2019


Sbírka rozhodnutí NSS