Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Společný seminář k migrační a azylové agendě na NSS

Migrační a azylovou agendu z mnoha úhlů pohledu probírali účastníci dnešního semináře na Nejvyšším správním soudě. Na tradiční akci se setkaly obě potenciální strany sporu - zástupci nevládních organizací a exekutivy.

Mezi přednášejícími byli zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR, zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv i představitelé Služby cizinecké policie Policie ČR. Pohled soudní nabídl soudce Nejvyššího správního soudu Jakuba Camrda, který hovořil o nejčastějších nedostatcích rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany, dále soudce Krajského soudu v Brně Viktor Kučera (dočasně přidělený k NSS), soudce Krajského soudu v Hradci Králové Tomáš Blažek a Věra Pazderová, asistentka soudce NSS.

Účelem semináře bylo shrnutí vývoje, ke kterému došlo v legislativě a judikatuře po více než roce a čtvrt od předchozího semináře, který se na Nejvyšším správním soudě na shodné téma konal. Diskutovány byly  změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců k 15. srpnu 2017, rozdílné přístupy i pohledy na danou problematiku, včetně komparace s judikaturou Soudního dvora EU.

Téma semináře rezonovalo o to víc, že se v současnosti připravuje novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, která mimo jiné reaguje na některé aktuální judikaturní trendy v oblasti pobytové, návratové a azylové.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 19.3.2019

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS