Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Souhrnná informace k podáním týkajícím se voleb do Senátu

Dnes v 16.00 hod. uplynula desetidenní zákonná lhůta pro podávání návrhů na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a podle § 87 odst. 2 až 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Nejvyšší správní soud obdržel celkem  7 podání; 5 podaly fyzické osoby, jednu stížnost politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL společně s politickým hnutím Jednotní a jednu Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Jednu stížnost z uvedeného počtu volební senát již rozhodl, informace viz zde.

Dvě stížnosti z nerozhodnutých se týkají volebního obvodu č. 60 Brno-město, dvě volebního obvodu č. 24 Praha 9, jedna volebního obvodu č. 63 Přerov a jedna zpochybňuje volby jako celek.

Obsahově se stížnosti týkají objektivity předvolební kampaně a rovného přístupu k médiím, dále volení s rouškou a naplnění volebního práva ve věznici.

Soudci volebního senátu Nejvyššího správního soudu průběžně posuzují jednotlivé návrhy tak, jak přicházejí a provádějí základní procesní úkony; zejména poučení účastníků řízení o složení senátu a zasílají výzvy k odstranění vad návrhů

Sedmičlenný volební senát vedený jeho předsedou Tomášem Langáškem rozhodne o návrzích usnesením, a to do 20 dnů poté, kdy soud návrh obdržel.

Informace o volebních stížnostech lze průběžně sledovat na www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí NSS

Poslední aktualizace: 23.10.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS