Nejvyšší správní soud
    
 

Soudci Nejvyššího správního soudu seznámili poslance Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR se zatížením soudu

Novela soudního řádu správního, do budoucna uvažované změny tzv. soudní mapy či zatíženost Nejvyššího správního soudu. To jsou jen některá z témat, o nichž hovořili soudci Nejvyššího správního soudu s poslanci ústavně právního výboru. Při setkání se mluvilo také o přezkumu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, který v posledních měsících největší možnou měrou zaměstnává soudce a je příčinou prodloužení doby řízení o kasačních stížnostech. Soud k dnešnímu dni obdržel již 206 návrhů na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části a tuto „pandemickou“ agendu řeší podle zákona přednostně.

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR po třech letech navázali na své pravidelné cesty po brněnských soudních institucích.

Poslední aktualizace: 9.9.2021
JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  30.09.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  04.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2021
Datum jednání:  11.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS