Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Smuteční oznámení: Zemřel soudce Nejvyššího správního soudu Jan Vyklický

V neděli 4. února 2018 v odpoledních hodinách nás ve věku 68 let náhle a nečekaně opustil náš vážený kolega JUDr. Jan Vyklický. Odešel poctivý, uvážlivý a odpovědný soudce, respektovaný kolega a hodnotný člověk.

Soudcem byl jmenován v roce 1974 a v justici strávil nepřetržitě neuvěřitelných 44 let. Byl v několika generacích soudců jedním z nemnoha, který soudcovskou funkci pojal nejen jako službu spravedlnosti v každém konkrétním rozhodovaném případu, ale proslul svou houževnatostí a vytrvalostí při desítky let trvajícím úsilí o vytváření potřebných podmínek pro výkon soudnictví v demokratickém právním státu. Neúnavně prosazoval naplnění systému dělby moci a v něm principů nezávislosti soudnictví jako hodnoty sloužící nikoliv soudcům, nýbrž těm, jimž je určena, tedy jednotlivým občanům. Kladl hlavní důraz na osobnost soudce a její mravní profil.

Považuji za čest pro Nejvyšší správní soud, že jsme s ním mohli sdílet v posledních sedmi letech jeho soudcovské zkušenosti, životní moudrost a být obohaceni poznáním jeho morálních a charakterových vlastností.

Myslíme na jeho blízké a vyslovujeme jim v těchto nelehkých chvílích hlubokou soustrast.

Jan Vyklický zůstane navždy přítomen v naší mysli a v našich srdcích.

 

V Brně 4. února 2018

 

                                                                                 Josef Baxa

                                                                  předseda Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 4.2.2018

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS