Nejvyšší správní soud
    
 

Rozhodnutí týkající se části pražského okruhu

Nejvyšší správní soud dnes zrušil opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17. prosince 2009, a to v úseku Běchovice – D1 a Březiněves – Horní Počernice. 

Nosným důvodem pro zrušení zásad územního rozvoje v navrhovaném rozsahu byla skutečnost, že provedené vyhodnocení vlivů zásad je v rozporu s právními předpisy. Ve schválených zásadách například nebyly respektovány požadavky ministerstva životního prostředí. Vlivy zásad navíc nebyly vyhodnoceny s ohledem na jejich lokalizaci. V této souvislosti soud připomenul, že  koridor Silničního okruhu kolem Prahy prochází různými, od sebe se lišícími částmi hlavního města.

Senát Nejvyššího správního soudu dále konstatoval, že chybí také posouzení kumulativních  a synergických vlivů, posouzení variant vedení silničního koridoru, mimoúrovňových křižovatek a přivaděčů. Nalezl rovněž procesní pochybení a rozpor s právními předpisy, např.  s předpisy na ochranu veřejného zdraví či týkající se znečištění ovzduší. Proto vyhověl navrhovatelům a zásady územního rozvoje v navrhovaném rozsahu zrušil.

Poslední aktualizace: 27.1.2011

Aktuality

Správní úsek Krajského soudu v Praze obsazuje asistentskou pozici

Správní úsek Krajského soudu v Praze hledá vhodného kandidáta na pozici asistent/asistentka soudce.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2015
Datum jednání:  06.06.2016
Energetika
Sp. zn.:  7 As 331/2015
Datum jednání:  15.06.2016
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2016
Datum jednání:  16.06.2016


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS