Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Posledních 19 z 20 zbývajících nerozhodnutých volebních stížností dnes projednal a rozhodl volební senát Nejvyššího správního soudu

Soudci dnes zamítli 8 volebních stížností sp. zn. Vol 11/2017, Vol 12/2017, Vol 36/2017, Vol 45/2017, Vol 47/2017, Vol 52/2017, Vol 53/2017 a Vol 55/2017.

Blíže k některým ze zamítnutých věcí:

Sp. zn. Vol 11/2017 a Vol 12/2017: stěžovatelky poukazovaly na volební kampaně některých kandidujících politických stran (zejména SPD Tomia Okamury, Realisté, ale v některých případech i ANO 2011 a TOP 09), v nichž byly zobrazovány zbraně a využívány výzvy k násilí, případně v rozporu s náboženskou svobodou útočeno na islám jako na jedno ze světových náboženství (SPD Tomia Okamury). Takové námitky však nemohou být důvodem pro vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených v Praze a Středočeském kraji, v nichž byly oprávněny volit navrhovatelky, nadto jde o kampaň, která sice může být označena za nevkusnou, nepřekročila však hranici nezákonnosti, tj. hranici porušující svobodu a čistotu voleb.

Volební stížnost Vol 45/2017 podalo Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa Miroslava Sládka a navrhovalo zrušit celé volby z nejrůznějších důvodů, zejména pro tvrzenou diskriminaci méně významných kandidujících subjektů v kampani a v přístupu do médií. NSS zopakoval svou letitou judikaturu, že mezi kandidujícími subjekty nelze nastolit absolutní rovnost, nýbrž tzv. odstupňovanou rovnost šancí, tzn. že každá politická strana má být v médiích zastoupena odstupňovaně podle svého významu.

„Závažná zjištění a porušení volebního zákona jsme zjistili na základě volebních stížností tří občanů Plzeňského kraje. Po přezkoumání volební dokumentace se potvrdilo, že okrskové volební komise v Plzni č. 3062, Měčíně č. 4, Nýrsku č. 2 a Sušici č. 7 zcela nesprávně přidělovaly preferenční hlasy kandidátům politických stran na prvních čtyřech místech hlasovacích lístků, ačkoli voliči jim žádné hlasy nedali. Zjištěné rozdíly se pohybovaly v řádech desítek, v jednom případě stovek přednostních hlasů a chyby byly zjištěny i v počtech hlasů pro jednotlivé politické strany“, uvedl předseda senátu Tomáš Langášek. Soud nicméně volební stížnosti zamítl, neboť i po opravě a snížení počtu přednostních hlasů se nic nezměnilo ve složení poslanců zvolených v Plzeňském kraji (Vol 36/2017, Vol 52/2017 a Vol 53/2017).

Zamítnuta byla i volební stížnost občana (Vol 55/2017), který sice výstižně popsal pociťované nedostatky stávajícího volebního systému (diskriminace menších politických stran, omezená možnost uplatnit návrh na přezkum voleb volebním soudem), jde však o věci založené zákonem a jeho ústavnost již v minulosti posvětil Ústavní soud. Nebyl ani prostor proto, aby se na něj Nejvyšší správní soud obracel s návrhem na zrušení částí volebního zákona.

Ostatní volební stížnosti, které dnes volební senát projednával, byly z formálních důvodů odmítnuty  - věc pod sp. zn. Vol 9/2017 byla odmítnuta pro neodstranění vad, Vol 28/2017 pro neodstraněné vady podání, Vol 33/2017 pro nepřípustnost, Vol 37/2017 pro nepřípustnost, Vol 40/2017 pro neoprávněnost navrhovatele, Vol 42/2017, Vol 60/2017, Vol 61/2017 a Vol 63/2017 pro nepřípustnost a Vol 56/2017 byla vyřízena odložením podání, protože nebyla volební stížností.

Nejvyšší správní soud odmítl pro vadu také návrh České pirátské strany sp. zn. Vol 65/2017, neboť v průběhu řízení místopředseda České pirátské strany soudu sdělil, že návrh podala bez pověření a schválení osoba, která sice měla přístup k datové schránce Pirátů, avšak nebyla oprávněna za Piráty jednak navenek.

 

O poslední z volebních stížností týkajících se letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (sp.zn.Vol 58/2017) soud rozhodne při veřejném jednání v neděli 19. listopadu.

Nejvyšší správní soud nakonec obdržel celkem 78 podání.

Veškerá rozhodnutí jsou doručována účastníkům řízení a vyvěšena na úřední desce Nejvyššího správního soudu.

 

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 16.11.2017

Aktuality

NSS rozhodl, že systemizace státních zaměstnanců je přezkoumatelná jako podkladový akt rozhodnutí ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců

Nejvyšší správní soud se na základě kasační stížnosti bývalého prvního náměstka ministra zemědělství zabýval tím, zda může být soudy ve správním soudnictví přezkoumána systemizace státních zaměstnanců schvalovaná vládou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 4/2018
Datum jednání:  24.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 4/2018
Datum jednání:  12.11.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  04.12.2019


Sbírka rozhodnutí NSS