Nejvyšší správní soud
    
 

Personální složení

Vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Bc. Eva Kostolanská
Tel.: +420 542 532 381
E-mail: eva.kostolanska@nssoud.cz
 

Poradci Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Pavlína Janíčková  
Mgr. Jan Leichmann  
Mgr. Anna Matušková  
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.  
   
 

Administrativní pracovnice           

 
Pavlína Mahovská Tel.:  +420 542 532 380

 

 

Poslední aktualizace: 14.1.2021

Aktuality

Souhrnná informace k podáním týkajícím se voleb do Poslanecké sněmovny

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu je posuzování návrhu na neplatnost volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2021
Datum jednání:  08.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2021
Datum jednání:  11.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  23.11.2021


Sbírka rozhodnutí NSS