Nejvyšší správní soud
    
 

Personální složení

Vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Lucia Vargová
Tel.: +420 542 532 488
E-mail: lucia.vargova@nssoud.cz
 

Poradci Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Bc. Eva Kostolanská  
Mgr. Jan Leichmann  
Mgr. Bc. Jan Šlajs  
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.  
 

Administrativní pracovnice           

 
Pavlína Mahovská Tel.:  +420 542 532 380

 

 

Poslední aktualizace: 15.4.2020

Aktuality

Opatření týkající se návštěvníků Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud upozorňuje veřejnost, že v souvislosti s Mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 24. 8. 2020 musí návštěvník vstupující do budovy soudu použít roušku nebo ústenku, popř. jinou ochrannou pomůckou, která úplně zakrývá ústa a nos.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2020
Datum jednání:  06.10.2020
Ostatní
Sp. zn.:  8 As 72/2020
Datum jednání:  08.10.2020
Přestupky
Sp. zn.:  8 As 3/2020
Datum jednání:  08.10.2020


Sbírka rozhodnutí NSS