Nejvyšší správní soud
    
 

Personální složení

Vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Eva Kováčiková
Tel.: +420 542 532 512
E-mail: eva.kovacikova@nssoud.cz
 

Poradci Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Barbora Divílková  
Mgr. Jan Leichmann  
Mgr. Jakub Marek  
Mgr. Martina Weissová  
Mgr. Vojtěch Vomáčka   
 

Administrativní pracovnice           

 
Pavlína Mahovská Tel.:  +420 542 532 380

 

 

Poslední aktualizace: 15.1.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud podpořil právo obětí trestného činu na peněžitou pomoc od státu

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě oběti přepadení, které pachatel způsobil fyzická zranění i psychickou újmu. Ta se obrátila na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o peněžitou pomoc podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Po pachateli, který byl pravomocným trestním rozsudkem odsouzen k trestu odnětí svobody, a bylo mu uloženo, aby oběti nahradil nemajetkovou újmu ve výši 200 000 Kč jako náhradu bolestného a způsobené psychické újmy, by se totiž této náhrady žena nedomohla dříve než po skončení jeho trestu odnětí svobody.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2018
Datum jednání:  19.02.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 10/2018
Datum jednání:  20.02.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 11/2018
Datum jednání:  20.02.2019


Sbírka rozhodnutí NSS