Nejvyšší správní soud
    
 

Personální složení

Vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Eva Kováčiková
Tel.: +420 542 532 512
E-mail: eva.kovacikova@nssoud.cz
 

Poradci Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Barbora Divílková  
Mgr. Jan Leichmann  
Mgr. Jakub Marek  
Mgr. Martina Weissová  
Mgr. Vojtěch Vomáčka   
 

Administrativní pracovnice           

 
Pavlína Mahovská Tel.:  +420 542 532 380

 

 

Poslední aktualizace: 15.1.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud se opětovně vyjádřil k tzv. systémové podjatosti

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že posuzovat tzv. systémovou podjatost úředníků územně samosprávného celku nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  27.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 5/2018
Datum jednání:  28.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  30.05.2019


Sbírka rozhodnutí NSS