Nejvyšší správní soud
    
 

Opatření předsedy senátu k zajištění průběhu ústního jednání

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy ze dne 1. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění pozdějších opatření,

navrhovatele: Tomáš Sawkiw

proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví

dne 8. 4. 2021 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu

vydává předseda senátu toto opatření:

  1. Pro osoby zúčastněné na řízení a pro zájemce z řad veřejnosti o účast na ústním jednání je vyhrazeno 50 míst v jednací síni a v plenárním sále vybaveném audiovizuálním přenosem z jednací síně.

  2. Zájemci z řad veřejnosti budou vpuštěni do budovy soudu dne 8. 4. 2021 od 9:45 hod., a to maximálně v počtu míst neobsazených osobami zúčastněnými na řízení.

  3. Do jednací síně budou zájemci z řad veřejnosti vpuštěni v počtu volných míst neobsazených osobami zúčastněnými na řízení.

  4. Podle § 2 odst. 4 Opatření předsedy Nejvyššího správního soudu o úpravě činnosti Nejvyššího správního soudu v nouzovém stavu ze dne 1. 3. 2021, sp. zn. Bt 1/2020, mohou být do budovy soudu vpuštěny pouze osoby, které

    - nejeví zjevné známky respiračního onemocnění a na výzvu příslušníka justiční stráže se podrobí namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem,

    - jsou při vstupu do budovy a pobytu v ní řádně a trvale opatřeny respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) dle příslušných norem (min. FFP2 a ekvivalentní).

 

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

 

Poslední aktualizace: 6.4.2021

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS