Nejvyšší správní soud
    
 

Odnětí bankovní licence pro ERB bank, a.s. bylo souladné se zákonem

Nejvyšší správní soud shledal, že odnětí bankovní licence pro ERB bank, a.s., bylo souladné se zákonem. Po komplexní kontrole činnosti ERB bank, a.s., jí Česká národní banka odebrala v roce 2016 licenci. Řídicí a kontrolní systém banky nesplňoval požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a souvisejících předpisů. Předběžným opatřením (ještě před samotným odnětím bankovní licence) ČNB zakázala bance přijímat vklady, poskytovat úvěry a nabývat riziková aktiva. Rozhodnutí o předběžném opatření i rozhodnutí o odnětí licence banka neúspěšně napadla rozkladem. Proti rozhodnutím o rozkladu podala žaloby, které Městský soud v Praze spojil ke společnému řízení a zamítl je. Nejvyšší správní soud nyní zamítl kasační stížnost banky proti tomuto rozsudku.

Nejvyšší správní soud se plně ztotožnil s podrobným a přesvědčivým rozhodnutím Městského soudu v Praze.

„Rozhodnutí o odnětí licence nebylo nepřiměřené ani rozporné s údajným legitimním očekáváním ERB bank, a. s. Zároveň ČNB postupovala správně, když pochybení banky posoudila ke konkrétnímu datu v minulosti, ovšem nechala otevřenu možnost, že by až do rozhodnutí o odnětí bankovní licence mohla přihlédnout k případným zlepšením v činnosti banky,“ uvedl k rozhodnutí soudce Nejvyššího správního soudu Pavel Molek. Jak dodal, taková zlepšení však nebyla shledána, vytýkané nedostatky banka i přes nápravná opatření uložená jí v roce 2014 neodstranila.

Informace k rozsudku ze dne 23. ledna 2019, sp. zn. 7 Afs 288/2018. Celý rozsudek naleznete zde.

 

Poslední aktualizace: 29.1.2019

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS