Nejvyšší správní soud
    
 

Objekt, v němž probíhají volby, musí být po celou dobu hlasování přístupný

Volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl první ze stížností na nedávné volby do Senátu. Při přezkumu stížnosti zjistil pochybení při hlasování v obvodu č. 12 Strakonice, kde se stěžovatel nemohl dostat do volební místnosti. Volič šel dne 9. října 2020 ve večerních hodinách odevzdat svůj hlas do volební místnosti pro volební okrsek č. 3 Protivín, která se nachází v domě s pečovatelskou službou. Vchodové dveře do domu však byly uzamčené. Teprve poté, co zabouchal na okno volební místnosti, mu členka volební komise dveře otevřela a on mohl hlasovat.

Ze skutečností uváděných navrhovatelem a potvrzených i vyjádřením starosty města Protivín vyplynulo, že volební místnost opravdu nebyla v určitý moment volně přístupná. Důvodem byla závada na dveřích, která mohla trvat cca 10 až 12 minut do doby, kdy přišel navrhovatel.

Ačkoli to volební zákon výslovně nestanoví, je podle soudců zcela zřejmé, že musí být objekt, v němž je zřízena volební místnost, i samotná volební místnost po celou dobu hlasování volně přístupné.

„Jde o tak zřejmý požadavek, že jej ani není třeba v zákoně zvlášť zdůrazňovat. Aby mohl volič uplatnit své volební právo, musí mít přístup do místnosti, v níž je umístěna volební schránka,“ uvedl k usnesení předseda senátu Tomáš Langášek.

Tento výklad nepřímo potvrzuje § 22 odst. 1 volebního zákona, podle něhož se volební místnost uzavře, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování. Volební zákon tedy implicitně předpokládá, že v době stanovené pro hlasování volební místnost uzavřena není. Za dodržení tohoto požadavku odpovídají příslušné volební orgány, především předseda okrskové volební komise.

Sedmičlenný volební senát i přes uvedené pochybení návrh zamítl, protože stěžovatel nevysvětlil, jak popsaná skutečnost hrubě ovlivnila výsledek voleb do Senátu ve strakonickém volebním obvodu. A nakonec, i sám navrhovatel přes problematický přístup do volební místnosti hlasoval a jeho podezření, že se to jiným voličům nemuselo podařit, není ničím podložené.

Informace k usnesení ve věci sp.zn. Vol 4/2020. Celé viz zde.

Nejvyšší správní soud obdržel k dnešnímu dni pět stížností na volby do Senátu; lhůta pro jejich podání končí v pátek 23. října 2020. Bližší informace zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 21.10.2020

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS