Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Nejvyšší správní soud přešel na moderní způsob vyhlašování rozhodnutí

Dotyková úřední deska od včerejška nahradila původní vývěsky papírových dokumentů - rozsudků, výzev a sdělení, které byly doposud vyvěšovány ručně.

Nová obrazovka umístěná uvnitř budovy soudu hned u jejího vchodu je intuitivně ovladatelná. Srozumitelné vyhledávání umožňují jednoduché vyhledávací formuláře.

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Tyto rozsudky jsou současně zveřejněny i na elektronické úřední desce na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu. Takto vyhlášené rozsudky jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu 14 dnů. Obdobným způsobem jsou na úřední desku vyvěšována rozhodnutí v řízení ve věcech volebních, kdy soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení. Na úřední desce jsou vyvěšena také sdělení a oznámení účastníkům řízení a informace o veřejných jednáních.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 25.6.2020

Aktuality

Finanční správa byla povinna přijímat podání zaslaná e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem i v daňových věcech

Zaslání e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem bylo i v daňových věcech (při podání daňového přiznání) kvalifikovaným podáním, které nebyl odesílatel povinen potvrdit nebo opakovat zasláním originálu zprávy ve lhůtě pěti dnů. Takový je závěr soudců prvního senátu Nejvyššího správního soudu, kteří rozhodovali ve sporu mezi žalobkyní a odvolacím finančním ředitelstvím.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  21.10.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2020
Datum jednání:  09.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  18.11.2020


Sbírka rozhodnutí NSS