Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Nejvyšší správní soud kasační stížnost spolku Egeria zamítl

Nejvyšší správní soud posuzoval povolení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 17 druhů zvláště chráněných živočichů stavbou „Rychlostní silnice D49 stavba 4901 Hulín – Fryšták  v km 0,000 – 18,000“.

Výchozí otázkou kterou se Nejvyšší správní soud na popud spolku jako žalobce zabýval bylo, zda mělo být řízení o výjimce  (výjimkách) vnímáno  jako řízení tzv. navazující nebo nikoliv, jak dovodil žalovaný (Ministerstvo životního prostředí)a později i krajský soud.

Nejvyšší správní soud se přiklonil k závěru, že v daných souvislostech posuzované věci  řízení o předmětných  výjimkách   jako tzv. řízení navazující být vnímáno nemůže.  Od toho potom bylo také odvozeno posouzení  některých dalších námitek, které stavěly právě na tom, že o  tzv. navazující řízení šlo.       

Kromě toho  některé další kasační námitky soud vyhodnotil jako bezprostředně nesouvisející s předmětem aktuálně přezkoumávaného  rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo.

V celkovém souhrnu potom Nejvyšší správní soud kasační stížnost  vyhodnotil jako nedůvodnou.

„To však přitom současně nic nemění na skutečnosti, že stavebník musí při konzumování  všech udělených výjimek ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů postupovat co nejšetrněji,“ uvádí se v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 6 As 299/2018. Celé rozhodnutí zde.

 

Poslední aktualizace: 8.4.2019

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS