Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud již rozhodl všechny návrhy, které obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Na svém dnešním jednání projednal volební senát poslední tři stížnosti. Věc pod sp.zn. Vol 4/2019 odmítl a věc pod sp.zn. Vol 16/2019 zamítl.

Ve věci sp. zn. Vol 17/2019 volební senát zamítl návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených do Evropského parlamentu za politické hnutí ANO. Navrhovatel poukazoval na střet zájmů předsedy hnutí ANO a předsedy vlády Andreje Babiše, jeho vliv na média a na propojení hnutí ANO s podnikatelským uskupením Agrofert. Neuvedl však, jakým způsobem by se tyto dvě okolnosti mohly promítnout do výsledku voleb do Evropského parlamentu, nesplnil tedy jednu ze svých základních procesních povinností. Za této situace volební senát nepovažoval za nutné posuzovat, zda skutečně došlo k porušení zákona o střetu zájmů či pravidel pro vedení volební kampaně, a odkázal navrhovatele na orgány pověřené obecným dohledem v těchto oblastech. Volební senát připomněl, že jeho úlohou „není posuzovat jakékoli nesrovnalosti týkající se veřejně činných osob, nýbrž střežit řádný průběh volebního procesu a v odůvodněných případech do něj i zasáhnout“, avšak jen v takových případech, „kdy existují dostatečně závažné důkazy svědčící o tom, že volební výsledek neodpovídá skutečné vůli voličů.“  O takový případ v projednávané věci nešlo.

Nejvyšší správní soud obdržel celkem 19 návrhů. Osm z nich odmítl, protože nesplňovaly zákonné požadavky na volební stížnost a tudíž nebyly projednatelné. Pět návrhů vyřídil tzv. jinak, jelikož tato podání nebyla volebními stížnostmi. Šesti návrhy se soud zabýval meritorně a zamítl je.

Dnešní usnesení naleznete na www.nssoud.cz pod odkazem Úřední deska.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí NSS

 

 

 

Poslední aktualizace: 25.6.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS