Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud hostil soutěž studentů práva

V pátek 1. listopadu 2019 hostil Nejvyšší správní soud studentský Moot Court z práva Evropské unie pořádaný spolkem Česká společnost pro evropské a srovnávací právo. Předmětem sporu před simulovaným soudem byla otázka aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působení v rámci širšího kontextu práva Evropské unie. Soutěž, na jejímž vzniku se podíleli generální advokát Michal Bobek a soudce zdejšího soudu, v současnosti zastávajícího funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, Jan M. Passer, se letos konala již počtvrté a jejím cílem je nabídnout studentům právnických fakult možnost zdokonalit své argumentační schopnosti, jakož i znalost práva Evropské unie.

Po náročném finálovém kole si vítězství nakonec odnesli studenti Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Marek Kalinowski, Marek Kubíček a Petr Zítka. Člen druhého nejlepšího týmu, Šimon Chvojka, byl zvolen nejlepším řečníkem soutěže, za což získal možnost absolvovat stáž na Soudním dvoru Evropské unie v kabinetech soudce Jana M. Passera a generálního advokáta Michala Bobka. Šimon Chvojka byl rovněž společně se svou kolegyní Karolinou Michkovou oceněn za nejlepší písemné podání.

Gratulujeme všem vítězům a ostatním soutěžícím a děkujeme asistentům soudu za odborné působení v roli rozhodců a ostatním zaměstnancům za pomoc se zajištěním průběhu soutěže.

 

Kristína Blažková

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Poslední aktualizace: 5.11.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud hostil soutěž studentů práva

V pátek 1. listopadu 2019 hostil Nejvyšší správní soud studentský Moot Court z práva Evropské unie pořádaný spolkem Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 4/2018
Datum jednání:  12.11.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  14.11.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2019
Datum jednání:  20.11.2019


Sbírka rozhodnutí NSS