Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Nejvyšší správní soud: homeopatii nelze trestat, pokud skutek není podrobně zjištěn

Nejvyšší správní soud rozhodl, že poskytování tzv. homeopatického poradenství nemůže být trestáno pokutou jako správní delikt – neoprávněné poskytování zdravotních služeb, pokud správní orgány nezjistí podrobnosti skutku. Nemohou se tedy spokojit jen s tím, že dotyčná osoba poskytla tzv. „homeopatické poradenství“, protože se jedná o příliš široký pojem. Ten musí správní orgány v každém konkrétním případě naplnit konkrétním obsahem.

Nejvyšší správní soud také upozornil, že případné správní trestání musí odpovídat ústavním zásadám a principu předvídatelnosti.

„Správní orgány by měly adresátům poskytovat více informací, jak hodlají postupovat, aby případný postih za správní delikty byl předvídatelný,“ uvádí se v rozsudku.

Před Nejvyšší správní soud se dostal případ podnikatelky, která nebyla lékařka a poskytla „homeopatické poradenství“. Za to jí správní orgány (Krajský úřad Zlínského kraje a poté Ministerstvo zdravotnictví jako odvolací orgán) uložily pokutu ve výši 15.000 Kč. Podnikatelka se však bránila žalobou; krajský soud v Brně jí vyhověl a napadené správní rozhodnutí zrušil. Nejvyšší správní soud následně zrušil rozsudek krajského soudu i obě předcházející správní rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud se věcí zabýval na základě kasační stížnosti Ministerstva zdravotnictví, které nesouhlasilo s rozsudkem krajského soudu a trvalo na tom, že podnikatelka poskytovala neoprávněně zdravotní služby a byla potrestána pokutou po právu.

Nejvyšší správní soud nevyloučil, že homeopatie eventuálně může být „zdravotní službou“ podle stejnojmenného zákona, pokud budou splněny podmínky zákona. Bude ale záviset na konkrétním obsahu poskytovaných služeb, jenž v daném případě nebyl zjištěn dostatečně. Zákon (zjednodušeně řečeno) vyžaduje pro poskytování zdravotních služeb odpovídající vzdělání (např. medicínské) a praxi. Vzdělání a praxi homeopatů neuznává.

„To, že hranice mezi různými službami, široce se týkajícími lidského zdraví, je neostrá, nemůže způsobit vyloučení všech nekonvenčních léčebných služeb z působnosti zákona o zdravotních službách. Jistě nikoli každá péče o lidské zdraví naplní skutkovou podstatu zdravotních služeb, ale nelze a priori vyloučit na základě obecných úvah, že k tomu v konkrétním případě může dojít,“ řekl k rozhodnutí soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Rychlý.

Nejvyšší správní soud navíc kriticky poukázal na to, že podnikatelka byla trestána za jednotlivé poskytnutí služby konkrétní osobě, nikoli za soustavné „poskytování“ po určitou dobu více osobám, jak požaduje zákon.

Věcí se tedy znovu bude zabývat Krajský úřad Zlínského kraje jako správní orgán prvního stupně; přitom bude vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu.

 

Tisková zpráva k rozsudku ze dne 8. 6. 2017 čj. 1 As 50/2017 - 32. Celé rozhodnutí zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 9.6.2017

Aktuality

NOVÁ KANDIDÁTKA NA SOUDKYNI NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SE PŘEDSTAVÍ PLÉNU

Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) a Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II) si dovoluje seznámit veřejnost s kandidátkou, kterou předběžně vybral na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  11.03.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2020
Datum jednání:  11.03.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  18.03.2020


Sbírka rozhodnutí NSS