Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Nejvyšší správní soud bude přepočítávat desítky tisíc preferenční hlasů

Volební lístky z 915 volebních okrsků Středočeského kraje bude muset během několika málo dnů v příštím týdnu prohlédnout a zkontrolovat Nejvyšší správní soud tak, aby mohl rozhodnout o jedné ze stížností na volby do Parlamentu ČR.

Nejvyšší správní soud přistoupil k přepočítávání preferenčních hlasů u návrhu, který navrhovatel označil jako návrh na neplatnost volby kandidátů zvolených ve Středočeském kraji v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Občanskou demokratickou stranu.

Stěžovatel tvrdil, že ve volebních okrscích ve Středočeském kraji, které i přímo označil, okrskové volební komise nesprávně nezapočítaly přednostní hlasy pro Mgr. Martina Kupku, neboť byl uveden na druhé rubové straně hlasovacího lístku, a další jím označené okrskové volební komise pak nesprávně počítaly přednostní hlasy pro všechny kandidáty Občanské demokratické strany, neboť se ze statistických dat podává, že okrskové volební komise automaticky přidělovaly přednostní hlasy prvním čtyřem kandidátům na hlasovacích lístcích, ač voliči žádný přednostní hlas pro tyto kandidáty neuplatnili.

Volební senát se rozhodl pro přepočítání přednostních hlasů udělených pro kandidáty Občanské demokratické strany poté, kdy si vyžádal volební dokumentaci ze šesti volebních okrsků Středočeského kraje, a to Benešov č. 22, Velký Borek č. 1, Řevnice č. 2, Kojetice č. 1, Poříčany č. 1 a Hrdlořezy č. 1. Z přepočítání přednostních hlasů v těchto okrscích Nejvyšší správní soud seznal, že tzv. významná indicie porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, kterou Nejvyšší správní soud podle své judikatury vyžaduje, aby mohlo dojít k přezkoumání volební dokumentace, se potvrdila, a tudíž by se mohlo jednat o porušení volebního zákona způsobem, který mohl hrubě ovlivnit výsledek volby kandidátů Občanské demokratické strany ve smyslu § 87 odst. 5 volebního zákona.

Nejvyšší správní soud nyní uložil usnesením Státní volební komisi a Krajskému úřadu Středočeského kraje, aby nejpozději do úterý 14. listopadu 2017, za součinnosti příslušných obecních úřadů Středočeského kraje, předložily Nejvyššímu správnímu soudu příslušnou volební dokumentaci.

V příštím týdnu proto bude více než 100 osob - a to soudci, asistenti a další zaměstnanci soudu - na základě opatření předsedy soudu přepočítávat preferenční hlasy pro ODS, tak jak je voliči zakroužkovali ve zhruba polovině Středočeského kraje.

V takovém rozsahu Nejvyšší správní soud volby dosud nepřezkoumával“, poznamenal k tomu předseda volebního senátu Tomáš Langášek. „S ohledem na svolání zasedání Poslanecké sněmovny na pondělí 20. listopadu 2017 jsme také bezprecedentně nařídili veřejné jednání v této věci na neděli 19. listopadu 2017 ve 13 hodin“, doplnil.

Informace ke sp. zn. Vol 58/2017.

 

Usnesení, kterým NSS ukládá Státní volební komisi a Krajskému úřadu Středočeského kraje předložení volební dokumentace je dostupné zde.

Celý návrh stěžovatele je dostupný zde.

 

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 10.11.2017

Aktuality

Opatření týkající se návštěvníků Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud upozorňuje veřejnost, že v souvislosti s Mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 24. 8. 2020 musí návštěvník vstupující do budovy soudu použít roušku nebo ústenku, popř. jinou ochrannou pomůckou, která úplně zakrývá ústa a nos.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  23.09.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2020
Datum jednání:  06.10.2020
Ostatní
Sp. zn.:  8 As 72/2020
Datum jednání:  08.10.2020


Sbírka rozhodnutí NSS