Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Návrh vězně týkající se voleb do Senátu nesplnil podmínky řízení; volební senát ho odmítl

Navrhovatel, který je ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh označený jako „žaloba na porušení práva volit postupem Vězeňské služby ČR v senátních volbách (volební okrsek Přerov)“.

Volební senát navrhovatele vyzval k odstranění vad návrhu, konkrétně aby formuloval zákonem přípustný výrok rozhodnutí (petit), jehož vydání se domáhá. Navrhovatel na výzvu reagoval, ale ani v tomto podání v souladu s § 87 odst. 2 zákona o volbách neupřesnil, zda se u soudu domáhá neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta.

Sedmičlenný volební senát dospěl k závěru, že návrh není projednatelný, a z tohoto důvodu jej odmítl.

 

Informace k usnesení ze dne 3. listopadu 2020 ve věci sp.zn. Vol 5/2020.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS