Nejvyšší správní soud
    
 

NSS zastavil řízení ve věci nejmenování doc. Ošťádala a doc. Fajta profesory

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 6. 2018 zastavil řízení o kasační stížnosti prezidenta republiky, která směřovala proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování doc. Ošťádala a doc. Fajta profesory. Prezident republiky totiž vzal svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět. 

 

Tisková informace k usnesení ve věci sp.zn. 1 As 170/2018, celé usnesení naleznete zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 21.6.2018

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ, dne 14. 10. 2021

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: v právní věci navrhovatele: Mgr. Tomáš Havetta, bytem Oblá 20, Brno, zastoupen Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví,se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. František Černý, bytem Makarenkova 1245, Sokolov, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 26. 8. 2021, čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, v rozsahu čl. I bodu 16,

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 22/2021
Datum jednání:  20.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2021
Datum jednání:  21.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  21.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS