Nejvyšší správní soud
    
 

NSS při soudním přezkumu pokuty za pořad Kauzy Jaromíra Soukupa zkritizoval práci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Nejvyšší správní soud se zabýval pokutou, kterou dostala Televize Barrandov od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za odvysílání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. V tomto pořadu ze dne 12. 9. 2018 prý televize prezentovala pouze jeden vyhraněný pohled na problematiku působení nadnárodních společností v České republice a na státní investiční a dotační politiku. Šlo především o sporné výroky moderátora ve vztahu ke společnosti ŠKODA AUTO. Za přestupek podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání proto Rada uložila televizi pokutu ve výši 400 000 Kč.

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který letos v únoru rozhodnutí Rady zrušil. Nejvyšší správní soud předně upozornil na vnitřní rozpornost a neurčitost rozhodnutí Rady. Soud vzal dále v potaz, že pořad Kauzy Jaromíra Soukupa je pořadem publicistickým, ve kterém moderátor představuje svůj názor na určitou spornou problematiku. Míra tolerance vůči případným prohřeškům proti zákonem požadovaným zásadám objektivity a vyváženosti bude různá v závislosti na tom, půjde-li o pořad publicistický, či o zpravodajskou relaci. U publicistiky jsou požadavky objektivity a vyváženosti kladené zákonem na provozovatele televizního vysílání jiné než u zpravodajství.

Soud rovněž zkritizoval Radu za to, že se zcela odmítla zabývat pravdivostí informací, které Jaromír Soukup v pořadu přednesl. „Jakkoliv se občas uvádí, že dnešek je dobou „post-faktickou“, Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že na správnosti (a tedy pravdivosti) informací i dnes záleží,“ uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn.

„Nelze jistě spravedlivě požadovat po Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby ověřovala každou spornou informaci, která v pořadu zazněla. Lze ale požadovat, aby Rada vzala do úvahy správnost informací přinejmenším tam, kde jde o údaje všeobecně známé nebo snadno dohledatelné, nota bene v situaci, kdy sama televize jejich pravdivost v řízení před Radou prokazovala. Rada tedy opravdu pochybila, neboť se přesností (pravdivostí) prezentovaných informací za těchto specifických podmínek odmítla zabývat“, uzavřel soudce Kühn.

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu má spisovou značku 10 As 100/2020. 

Poslední aktualizace: 9.10.2020

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ, dne 14. 10. 2021

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: v právní věci navrhovatele: Mgr. Tomáš Havetta, bytem Oblá 20, Brno, zastoupen Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví,se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. František Černý, bytem Makarenkova 1245, Sokolov, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 26. 8. 2021, čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, v rozsahu čl. I bodu 16,

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 22/2021
Datum jednání:  20.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2021
Datum jednání:  21.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  21.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS