Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

NSS posuzoval reklamu „Měl jsem se líp učit!“

Nejvyšší správní soud posuzoval reklamu na server www.skoly.cz, ve které se do žlutých triček s nápisem „Měl jsem se líp učit!“ oblékli při výkopových pracích v centru Prahy dělníci romského etnika. Reklama vzbudila velký zájem veřejnosti a médií. Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, uložil zadavateli reklamy pokutu 100 000 Kč, protože shledal tuto reklamu v rozporu s dobrými mravy z důvodu diskriminace romského etnika, snížení lidské důstojnosti konkrétních kopáčů i diskriminace manuálně pracujících a snížení významu nekvalifikované manuální práce. Odvolací správní orgán se s tímto názorem ztotožnil; pokutu ale snížil na 80 000 Kč, protože zadavatel nemohl ovlivnit, že si trička obléknou právě kopáči romského etnika. Jeho záměrem bylo, aby ve žlutých tričkách pracovali dělníci bez ohledu na jejich etnickou příslušnost.

Městský soud v Praze rozhodnutí o pokutě zrušil, neboť dospěl k závěru, že se správní orgány dostatečně nezabývaly rozporem reklamy s dobrými mravy a dále dovodil, že reklama byla v souladu se zákonem.

Nejvyšší správní soud rozhodnutí městského soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu posouzení. Soudci NSS se neztotožnili s hodnocením, že nedošlo k diskriminaci romského etnika a snížení lidské důstojnosti konkrétních dělníků. Nejvyšší správní soud zavázal městský soud mimo jiné k tomu, aby při novém posouzení otázky diskriminace romského etnika zohlednil postavení tohoto etnika v české společnosti a zvážil existenci různých negativních stereotypů či předsudků o příslušnících tohoto etnika. Upozornil také, že lidská důstojnost dělníků účastnících se reklamy může být snížena i přesto, že si oblékli žlutá trička dobrovolně. Na druhou stranu dal NSS městskému soudu za pravdu v tom, že reklama nediskriminovala nekvalifikované manuálně pracující a nesnižovala význam manuální práce v takové míře, že by porušovala zákon. 

Tisková informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2013 sp.zn. 1 As 46/2013.

 

 

Poslední aktualizace: 1.11.2013

Aktuality

Místopředsedkyně NSS Barbara Pořízková jednala s předsedou Soudního dvora Evropské unie

Místopředsedkyně NSS Barbara Pořízková absolvovala v minulých  dnech na pozvání předsedy Soudního dvora Evropské unie Koena Lenaertse pracovní cestu do Lucemburku.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2021
Datum jednání:  16.02.2022


Sbírka rozhodnutí NSS