Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

NSS posuzoval reklamu „Měl jsem se líp učit!“

Nejvyšší správní soud posuzoval reklamu na server www.skoly.cz, ve které se do žlutých triček s nápisem „Měl jsem se líp učit!“ oblékli při výkopových pracích v centru Prahy dělníci romského etnika. Reklama vzbudila velký zájem veřejnosti a médií. Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, uložil zadavateli reklamy pokutu 100 000 Kč, protože shledal tuto reklamu v rozporu s dobrými mravy z důvodu diskriminace romského etnika, snížení lidské důstojnosti konkrétních kopáčů i diskriminace manuálně pracujících a snížení významu nekvalifikované manuální práce. Odvolací správní orgán se s tímto názorem ztotožnil; pokutu ale snížil na 80 000 Kč, protože zadavatel nemohl ovlivnit, že si trička obléknou právě kopáči romského etnika. Jeho záměrem bylo, aby ve žlutých tričkách pracovali dělníci bez ohledu na jejich etnickou příslušnost.

Městský soud v Praze rozhodnutí o pokutě zrušil, neboť dospěl k závěru, že se správní orgány dostatečně nezabývaly rozporem reklamy s dobrými mravy a dále dovodil, že reklama byla v souladu se zákonem.

Nejvyšší správní soud rozhodnutí městského soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu posouzení. Soudci NSS se neztotožnili s hodnocením, že nedošlo k diskriminaci romského etnika a snížení lidské důstojnosti konkrétních dělníků. Nejvyšší správní soud zavázal městský soud mimo jiné k tomu, aby při novém posouzení otázky diskriminace romského etnika zohlednil postavení tohoto etnika v české společnosti a zvážil existenci různých negativních stereotypů či předsudků o příslušnících tohoto etnika. Upozornil také, že lidská důstojnost dělníků účastnících se reklamy může být snížena i přesto, že si oblékli žlutá trička dobrovolně. Na druhou stranu dal NSS městskému soudu za pravdu v tom, že reklama nediskriminovala nekvalifikované manuálně pracující a nesnižovala význam manuální práce v takové míře, že by porušovala zákon. 

Tisková informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2013 sp.zn. 1 As 46/2013.

 

 

Poslední aktualizace: 1.11.2013

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS