Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Mgr. Jana Brothánková (* 1953)

Mgr. Jana Brothánková (* 1953)

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od r. 1978 do 1. 4. 1990 pracovala jako čekatelka, poté jako prokurátorka Obvodní prokuratury Praha 9 na úseku všeobecného a občanskosoudního dozoru, dále na tomtéž úseku Městské prokuratury v Praze do 31. 1. 1992.  Dne 16. 1. 1992 byla jmenována soudkyní Městského soudu v Praze, kde do 28. 2. 1993 působila jako soudkyně na úseku správního soudnictví. Následně se stala soudkyní správního úseku Vrchního soudu v Praze, od roku 1997 do roku 2002 zde působila ve funkci předsedkyně senátu pro správní soudnictví. Od roku 2003 do roku 2013 byla znovu předsedkyní specializovaného senátu pro správní soudnictví Městského soudu v Praze.  Od 1. 1. 2014 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu, od 1. 7. 2014 je jmenována předsedkyní senátu tohoto soudu.

Poslední aktualizace: 5.9.2014

Aktuality

Důvody pro dočasné zproštění funkce soudkyně Králové nadále trvají

Kárný senát Nejvyššího správního soudu usnesením ze dne 14. 3. 2018 ponechal v platnosti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 14. 12. 2017, č. j. MSP-895/2017-OOJ-SO/2, jímž byla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Helena Králová v rámci kárného řízení sp. zn. 16 Kss 9/2017 dočasně zproštěna funkce soudkyně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 11/2017
Datum jednání:  20.03.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  21.03.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2017
Datum jednání:  29.03.2018


Sbírka rozhodnutí NSS