Nejvyšší správní soud
    
 

Konflikt kompetencí mezi mocí výkonnou a mocí soudní

Rozhodováním sporů o věcnou příslušnost však není pravomoc zmíněného zvláštního senátu vyčerpána, právě naopak. Jeho prvořadým úkolem je rozhodovat spory, které vznikají mezi soudy (jakýmikoli) na jedné straně a orgány výkonné moci, územní, zájmové nebo profesní samosprávy na straně druhé (tzv. kompetenční konflikty). Rozhodováním těchto sporů mezi justicí a exekutivou není vhodné pověřovat některý ze soudů stávající soustavy, jako tomu bylo v letech 1993 - 2002, kdy tyto spory rozhodovaly vrchní soudy (v praxi vždy Vrchní soud v Praze), protože by se rozhodující soud mohl stát „soudcem ve své vlastní věci“. Bylo proto vhodnější vytvořit speciální orgán, byť soudního typu, který věc samu v žádném případě rozhodovat nebude a musí posoudit jen otázku, zda věc má rozhodnout správní orgán nebo soud. Řešení této otázky má ovšem širokou závaznost a fakticky - třebaže jde o rozhodnutí kompetenčního konfliktu v jednotlivé konkrétní věci - působí svou autoritou jako významný precedent.

Poslední aktualizace: 22.4.2021

Aktuality

Kárný senát potrestal soudce snížením platu o 30 % na 12 měsíců

Kárný soud rozhodl, že se soudce JUDr. Bohuslav Petr, PhD., dne 13. 2. 2020 dopustil kárného provinění tím, že řídil motorové vozidlo, ačkoliv nebyl ve stavu umožňujícím bezpečný výkon této činnosti, následně poblíž obce Dasný způsobil dopravní nehodu, a že na místě nehody přes výzvu policie odmítl podstoupit dechovou zkoušku i krevní vyšetření.

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  10 Ao 1/2021
Datum jednání:  20.05.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2021
Datum jednání:  26.05.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 6/2020
Datum jednání:  26.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS