Nejvyšší správní soud
    
 

Kárný soud shledal prezidentku Exekutorské komory vinnou

Závažné porušení exekučního řádu shledal kárný senát v tom, že soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková byla od března 2011 přinejmenším do konce června 2016 zároveň akcionářkou s cca 96% účastí v obchodní společnosti HICRA REALITY a.s., společnosti, která fakticky podnikala v oblasti pronájmu bytových i nebytových prostor a realitní činnosti, a současně jako soudní exekutorka a akcionářka uvedené společnosti vytvořila právní i faktické vazby mezi Exekutorským úřadem Ostrava a touto společností. Ze způsobu fungování i prezentace mohla veřejnost nabýt dojmu, že exekutorská činnost je vykonávána obchodní společností nebo osobami, které za tuto společnost vystupovaly. Soud Fučíkové uložil nejnižší možnou pokutu 50 tisíc korun, s ohledem na to, že nikdy nebyla kárně trestána, a že v rozhodovací praxi kárného soudu tato otázka ještě nebyla v minulosti jednoznačně rozřešena. 

Kárný soud řízení zastavil v části návrhu, kde bylo soudní exekutorce kladeno za vinu, že jako akcionářka HICRA REALITY a.s. nezajistila, aby se uvedená obchodní společnost neúčastnila dražby v Exekutorském úřadu Ostrava dne 22. ledna 2015, neboť za tento skutek již byla jednou potrestána, a to výtkou ministra spravedlnosti. Zde tedy pro soud vznikla překážka ve smyslu zákazu dvojího trestání.

K samostatnému projednání soudci vyloučili tu část návrhu, v níž kárný žalobce klade kárně obviněné za vinu, že jako soudní exekutorka a zároveň akcionářka společnosti dostatečně nezajistila, aby při téže dražbě nebylo manipulováno s výší učiněného nejvyššího podání. Soud se k této věci vrátí až po skončení nyní probíhajícího trestního řízení.

Návrh na zahájení kárného řízení s Mgr. Pavlou Fučíkovou pro výše uvedené tři skutky podal předseda Okresního soudu v Ostravě Roman Pokorný.

 

Informace ke sp.zn. 14 Kse 1/2017.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 4.10.2017

Aktuality

Pravomoc NSS v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny PČR je posuzování návrhu na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2017
Datum jednání:  31.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2017
Datum jednání:  31.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 2/2017
Datum jednání:  01.11.2017


Sbírka rozhodnutí NSS