Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Kárný senát NSS uznal vinným soudce Městského soudu v Praze JUDr. Alexandera Sotoláře a odvolal jej z funkce předsedy senátu

Předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra a poté i ministryně spravedlnosti podali návrh na zahájení kárného řízení, protože zjistili, že v trestním řízení proti obžalovaným doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, RNDr. Tomáši Hudečkovi a dalším (tzv. druhá kauza Opencard) JUDr. Sotolář provedl změny v protokolech z hlavních líčení, že některé výpovědi svědků, obžalovaných či znalců neodpovídaly skutečnému obsahu jejich výpovědí tak, jak byly zachyceny na zvukových záznamech z jednání a jejich přepisech vyhotovených jako koncept protokolů protokolujícími úřednicemi městského soudu. Upravené protokoly navíc založil se svým podpisem do spisu až dva roky poté, co proběhla jednotlivá jednání v rámci hlavního líčení. Tím dle kárných navrhovatelů ztížil možnost uplatňování práv v rámci obhajoby jednotlivým obžalovaným a způsobil průtahy v řízení.

V průběhu řízení před kárným senátem bylo prokázáno, že změny pracovních verzí protokolů, které byly kárně obviněnému předloženy protokolujícími úřednicemi, byly skutečně provedeny JUDr. Sotolářem, který tyto úpravy ani nepopíral.

Kárný senát ověřil, že změny v protokolech spočívaly ve vícero obsahových změnách výpovědí, které více či méně posouvaly, popř. měnily smysl sdělení daného svědka, obviněného či znalce. V některých případech zásahy vedly k posunu výpovědi v pravý opak, v jiných případech vložil vypovídajícím „do úst“ sdělení, která neuvedli, popř. vypustil některá podstatná sdělení, která uvedli. Tyto změny provedl soudce, aniž by je ověřil se zvukovým záznamem, a tak vzhledem k rozsahu věci a značnému časovému odstupu musel být srozuměn s tím, že jím provedené změny nemusejí odpovídat skutečnému obsahu výpovědí. Změny i zadržování protokolů byly způsobilé negativně zasáhnout do práv obžalovaných, neboť se týkaly okolností významných pro posouzení věci. Kárný senát však nezjistil, že by kárně obviněný takto postupoval v úmyslu poškodit obžalované a dosáhnout jejich odsouzení, popř. zamítnutí jejich odvolání.

Povaha kárného provinění, které bylo způsobilé poškodit obžalované a případně způsobit i nezákonné odsouzení obžalovaných, vedla kárný senát k tomu, že vyhověl návrhu předsedy Městského soudu v Praze a odvolal JUDr. Sotoláře z funkce předsedy senátu. Ministryni spravedlnosti, která navrhovala JUDr. Sotoláře zbavit funkce soudce, kárný senát nevyhověl.

 

Informace k jednání ve věci sp. zn. 13 Kss 6/2019.

 

Poslední aktualizace: 14.7.2020

Aktuality

Finanční správa byla povinna přijímat podání zaslaná e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem i v daňových věcech

Zaslání e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem bylo i v daňových věcech (při podání daňového přiznání) kvalifikovaným podáním, které nebyl odesílatel povinen potvrdit nebo opakovat zasláním originálu zprávy ve lhůtě pěti dnů. Takový je závěr soudců prvního senátu Nejvyššího správního soudu, kteří rozhodovali ve sporu mezi žalobkyní a odvolacím finančním ředitelstvím.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  21.10.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2020
Datum jednání:  09.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  18.11.2020


Sbírka rozhodnutí NSS