Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Kancelář předsedy soudu

Vedoucí kanceláře předsedy soudu

 Mgr. Jana Humplíková

  • komplexně zabezpečuje chod kanceláře předsedy soudu,
  • zajišťuje náležitou právní úpravu vnitřních předpisů soudu a koordinuje vnitřní legislativní proces  
  • provádí protokolární a organizační zabezpečení tuzemských a zahraničních návštěv na soudu,
  • zajišťuje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců soudu při konání akcí hromadného charakteru (mezinárodní konference, semináře apod.),
  • odborně zabezpečuje úkony spojené se vznikem, změnou a zánikem funkce člena kárného senátu,
  • provádí dohled nad vedením databáze advokátů ustanovovaných soudem,
  • zajišťuje činnosti spojené s agendou základních registrů,
  • provádí dílčí činnosti spojené s administrací webových stránek soudu,
  • vyřizuje běžná podání občanů v rozsahu stanoveném předsedou soudu,
  • řídí chod knihovny soudu,
  • plní další úkoly dle pokynů předsedy a místopředsedy soudu.

Sekretariát předsedy soudu

Sekretariát místopředsedkyně soudu

Tiskový mluvčí

Knihovna

 

Poslední aktualizace: 8.11.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2020
Datum jednání:  01.06.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  10.06.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  11.06.2020


Sbírka rozhodnutí NSS